Krachtig voor de jeugd in Limburg

Krachtig zijn voor de Limburgse jeugd, dat is waar Bureau Jeugdzorg Limburg zich iedere dag voor inzet. Met daadkracht en lef bieden wij kansen aan jeugdigen die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd. Voor deze jeugdigen willen wij het verschil maken.

Wat te doen bij een crisis?

foto kind op schommel

Wie wij zijn

Bureau Jeugdzorg Limburg is een Gecertificeerde Instelling die door uitvoering van maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering het verschil wil maken voor jeugdigen in een kwetsbare situatie.

Wat wij doen

Wij komen op voor de belangen van jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd. Lees hier wie wij zijn en wat wij doen.

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen en ouders meepraten over de gang van zaken binnen onze organisatie. Dat kan o.a. in de Cliëntenraad.

Werken of stage bij BJZ Limburg

Werken of stage lopen bij BJZ Limburg is boeiend en veelzijdig. Meer hierover en over onze vacatures, ga naar 'Werken bij BJZ Limburg'.

Meisje JR

Jeugdigen en ouders

Het belang van de jeugdigen staat voor ons altijd centraal. Wij betrekken jeugdigen en hun ouders bij de hulpverlening.

Vacature

BJZ - VT NML zoekt nieuwe bestuurder

Half november gaat de huidige bestuurder van BJZ Limburg - Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg - Nico Plitscher - met pensioen. Crown Gillmore ondersteunt ons bij het zoeken naar een nieuwe bestuurder voor deze misschien wel mooiste organisaties van Limburg. Zie voor meer informatie:

Bestuurder - Bureau Jeugdzorg Limburg - Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (crowngillmore.nl)

lees meer
Raad van toezicht

Nieuwe leden Raad van Toezicht

Op 1 mei 2024 zijn Rosanne Franken en Nicolien van den Berg als nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Limburg en Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg. Rosanne Franken is gemeentesecretaris van de gemeente Waalre. Nicolien van den Berg is bestuurder van De Rading en voorgedragen door de Cliëntenraad van BJZ. Wij heten Rosanne en Nicolien welkom en wensen hen veel succes bij deze mooie organisaties!
Marlou Absil is per 1 april jl. teruggetreden als lid van de RvT. Na 8 jaar was zij niet meer herbenoembaar. Wij danken Marlou voor haar grote inzet voor BJZ en VT.

lees meer
Child

Meedenken of meedoen met onze Cliëntenraad

Onze Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van jeugdige cliënten van BJZ en hun ouders. De Cliëntenraad is altijd op zoek naar jeugdigen en ouders die met hen mee willen denken of met hen mee willen doen. Geïnteresseerd in wat de Cliëntenraad doet, klik dan hier.

lees meer
3 SNF9132

Innovatie bij Bureau Jeugdzorg Limburg

Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om onze hulpverlening verder te verbeteren. Innovatief zijn de ontwikkeling van de schottenaanpak en de drugstest op afstand.

Schottenaanpak
Tijdens een online conferentie op 27 februari jl. heeft BJZ Limburg de ervaringen geschetst die in de afgelopen 3 jaar zijn opgedaan met de Schottenaanpak. Een werkwijze gericht op kinderen met een maatregel met ouders in een hoog complexe echtscheidingssituatie. Door TNO zijn de resultaten gepresenteerd van het begeleidend onderzoek. De presentaties zullen zo snel mogelijk geplaatst worden.

Drugstest op afstand
Bij de uitvoering van een maatregel kan afgesproken zijn dat een jeugdige geen drugs gebruikt. Binnen 'Drugstest op afstand' ontwikkelen wij een methode om met behulp van de telefoon, op afstand een drugstest af te nemen.

lees meer
play icon

Het verhaal van Jelitza en Suzanne

bekijk alle verhalen

Niet gevonden wat u zocht?