04-08-2023

Innovatie bij Bureau Jeugdzorg Limburg

3 SNF9132

Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om onze hulpverlening verder te verbeteren. Innovatief zijn de ontwikkeling van de schottenaanpak en de drugstest op afstand.

Schottenaanpak
Tijdens een online conferentie op 27 februari jl. heeft BJZ Limburg de ervaringen geschetst die in de afgelopen 3 jaar zijn opgedaan met de Schottenaanpak. Een werkwijze gericht op kinderen met een maatregel met ouders in een hoog complexe echtscheidingssituatie. Door TNO zijn de resultaten gepresenteerd van het begeleidend onderzoek. De conferentie is in zijn geheel terug te zien of in delen.

Drugstest op afstand
Bij de uitvoering van een maatregel kan afgesproken zijn dat een jeugdige geen drugs gebruikt. Binnen 'Drugstest op afstand' ontwikkelen wij een methode om met behulp van de telefoon, op afstand een drugstest af te nemen.

Schottenaanpak
In veel ondertoezichtstellingen is sprake van echtscheidingsproblematiek. Soms is deze problematiek zo complex en belastend voor de kinderen, dat naar andere oplossingen gezocht moet worden. Naar een idee van Cees van Leuven, kinderrechter in Brabant, en met financiële steun van het Fonds Welzijnswerk heeft Bureau Jeugdzorg Limburg een werkwijze ontwikkeld gericht op kinderen met een maatregel met ouders in een hoog complexe echtscheidingssituatie: de Schottenaanpak. Hierbij wordt een schot geplaatst tussen ouders. Ouders tekenen een contract waarin afspraken nauwgezet worden vastgelegd. Eén van deze afspraken is dat ouders geen rechtstreeks contact met elkaar hebben.

Bij veel maatregelen is sprake van een echtsscheidingssituatie. Soms is deze situatie zo complex dat de kinderen hier de ernstig dupe van worden. We noemen dit 'hoog complexe echtscheidingssituaties'. In deze situaties kan de Schottenaanpak helpend zijn. Een contract vraagt commitment van ouders. Niet in alle gevallen waarin gestart wordt met de Schottenaanpak lukt het om tot een contract te komen. Ervaren is echter dat de weg naar het contract al beweging, verbetering en bewustwording kan geven. Wat veel ouders en jeugdigen terug hebben gegeven in het onderzoek: er is rust gekomen.

De uitvoering van de Schottenaanpak is nadrukkelijk verbonden aan een maatregel. Kennis van de werkwijze is voor meer functiegroepen en instellingen van belang (advocaten, rechtbanken, raad voor de kinderbescherming, zorgaanbieders), maar bij de verspreiding van de werkwijze richten wij ons in eerste instantie op Gecertificeerde Instellingen. Er is een Handboek opgesteld en een training ontwikkeld. Via 'train-de-trainer' willen wij de werkwijze overdragen aan andere GI's. Nadere informatie hierover volgt.

In de presentaties die tijdens de online conferentie zijn verzorgd is o.a. ingegaan op de werkwijze, het contract, het handboek en de training. Alle presentaties worden zo snel mogelijk geplaatst..

Conferentie Schottenaanpak: Integraal

play icon

Conferentie Schottenaanpak: Wat is de Schottenaanpak

play icon

Conferentie Schottenaanpak: Schottencontract en Professioneel handelen

play icon

Conferentie Schottenaanpak: Hoe komen schottenzaken binnen

play icon

Conferentie schottenaanpak: Na de schotten

play icon

Conferentie Schottenaanpak: Training en Handboek

play icon

Conferentie Schottenaanpak: Onderzoek TNO

play icon

Niet gevonden wat u zocht?