Clientenparticipatie

Cliëntparticipatie “Meepraten, meedenken en meebeslissen”


Bureau Jeugdzorg Limburg hecht veel waarde aan de participatie van jeugdigen en hun ouders, de zgn. cliëntparticipatie. De mening van jeugdigen en hun ouders is voor ons belangrijk. Het biedt ons de gelegenheid te leren en onze hulpverlening te verbeteren. Dit begint bij de betrokkenheid van jeugdige cliënten en hun ouders bij hun eigen casuïstiek. Zo worden ouders en (waar mogelijk) jeugdigen betrokken bij start-TrJ’s, Ronde Tafel Overleggen, Familienetwerkberaden (FNB)/Sociale Netwerkstrategieën (SNS) en het ’plan op tafel’. Wij nemen jeugdigen en hun ouders vanaf de start van de maatregel mee in de stappen die gezet worden. Daarnaast stimuleren wij jeugdigen en hun ouders om hun mening te geven over de begeleiding die zij ontvangen. Hiervoor stellen wij aan het eind van de begeleiding een feedback-vragenlijst beschikbaar.

Daarnaast organiseren wij jaarlijks verschillende Spiegelbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten gaan cliënten (jeugdigen en ouders) in gesprek met elkaar, hun hulpverleners en andere betrokkenen. Ervaringen worden uitgewisseld, er wordt gesproken over wat goed gaat en wat beter kan. Deze bijeenkomsten zijn voor ons van grote waarde omdat wij leren van ervaringen van jeugdigen en ouders. De uitwisseling is ook waardevol voor ouders en jeugdigen omdat zij hun ervaringen kunnen vergelijken met de ervaringen van anderen.

Wij organiseren verder eens in de drie jaar een grootschalig Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). Hierbij bieden wij jeugdigen en ouders de gelegenheid hun mening te geven over de organisatie, de medewerkers, de hulpverlening, etc. De uitkomsten van het CTO worden breed besproken en voorzien van aandachts- en verbeterpunten. Ons laatste CTO is gehouden in 2022.

Wij zijn altijd op zoek naar jeugdigen en ouders die met ons mee willen denken over de begeleiding die wij bieden. Meedenken kan via een online cliëntenpanel (invullen van een korte vragenlijst over een onderwerp) of door het bijwonen van een bijeenkomst (eenmalig of in de cliëntenraad). Vind je dit interessant, stuur dan een mail aan: meedenken@bjzlimburg.nl.

Niet gevonden wat u zocht?