Opleiden en ontwikkelen

Door de professionalisering in de jeugdzorg groeit de verantwoordelijkheid van onze professionals met betrekking tot hun eigen deskundigheidsbevordering. Om verantwoorde hulp te garanderen zet BJZ alleen geregistreerde jeugdprofessionals in, die voldoen aan de professionele standaarden. Deze standaarden zijn vastgelegd in de Beroepscodes voor de jeugd- en gezinsprofessionals en gedragswetenschappers, de Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming en de bestaande competentieprofielen.

Bureau Jeugdzorg Limburg vindt niet alleen de deskundigheidsbevordering van eigen professionals belangrijk maar ook van de ketenpartners. Daarbij ontstaat er ook een uitwisseling van informatie tussen ketenpartners, wat een goede samenwerking bevordert.

Zo wordt er een aantal scholingen ook voor externe organisaties georganiseerd door onze geschoolde trainers:

  • Beroepsethiek, Beroepscode en Tuchtrecht (BBT) basis.
  • Beroepsethiek, Beroepscode en Tuchtrecht (BBT) verdieping.
  • Met het Oog Op Veiligheid (MHOOV).
  • Voorkomen van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (VSGG).

Neem voor meer informatie contact op met onze opleidingsadviseur Marlyn Grift (T: 088-0073103, E. Marlyn.Grift@bjzlimburg.nl).

Klik hier voor een terugblik op opleiden en ontwikkelen in de afgelopen jaren: Opleiden en ontwikkelen: Terugblik 2021-2022

CEDEO
BJZ beschikt sinds 2016 over een Cedeo certificering. Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector. Aan de hand van periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid.

Cedeo

CRKBO

Doordat wij CRKBO geregistreerd zijn, wordt er geen BTW verrekend bij onze externe scholingen. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.


Logo CRKBO invoegen

logo CRKBO

Fit for the job

Om voor kwetsbare jeugdigen het verschil te maken, is het belangrijk dat medewerkers zich als professional blijven ontwikkelen, ‘fit for the job’ zijn en goed in hun vel zitten. Dat ze maximaal gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf en het werk te halen ter bevordering van hun cliënten; jeugdigen en ouders. Bureau Jeugdzorg Limburg vindt niet alleen de deskundigheidsbevordering van eigen professionals belangrijk maar ook van de ketenpartners.

Niet gevonden wat u zocht?