Wat doen wij?

Wij komen op voor de belangen van jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat daarbij om jeugdigen met opgroei- en opvoedproblemen. Voor deze specifieke groep voorzien we in de juiste hulp, zorg en bescherming. Op die manier bieden we hen een kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Wij stellen altijd het belang van de jeugdige voorop met respect voor ouders of opvoeders.

Als de ontwikkeling van een jeugdige (ernstig) wordt bedreigd, kan - door de (kinder)rechter - een maatregel uitspreken; een maatregel ondertoezichtstelling, een maatregel voogdij of een maatregel jeugdreclassering. Dit gebeurt nadat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek heeft gedaan. Een maatregel is een steun in de rug, een mogelijkheid om kansen te geven aan jeugdigen en om ouders te helpen en te ontlasten.

Onze hulp en ondersteuning start nadat de maatregel is uitgesproken. Hierbij worden de volgende maatregelen onderscheiden:

Landelijk zijn praatplaten ontwikkeld die - zoals de naam al zegt - de mogelijkheid bieden om met elkaar in gesprek te gaan. Wat doet de jeugdbescherming? Wat doet de Kinderrechter? En als het thuis niet goed gaat, wat dan? Deze praatplaten helpen bij het verduidelijken van vragen die er kunnen zijn.

Niet gevonden wat u zocht?