Communicatie & Pers

Media kunnen zich met hun vragen richten tot onze communicatieadviseur: Gerard van de Straat (T: 088-0073135, E: communicatie@bjzlimburg.nl). Spreek zo nodig de voicemail in met uw vraag en u wordt teruggebeld.
Wij gaan als uitgangspunt - en vanwege de bescherming van de privacy van jeugdigen - niet in op individuele casuïstiek. Over de wijze waarop BJZ wel een bijdrage kan leveren kan overlegd worden.

Publicatiemateriaal
Wil je een spreekbeurt houden over Bureau Jeugdzorg Limburg, over jeugdbescherming of over jeugdreclassering en wil je hiervoor meer informatie of zoek je publicatiemateriaal? Neem dan contact op met Gerard van de Straat (T: 088-0073135, E: communicatie@bjzlimburg.nl ). Wij hebben (beperkt) materiaal beschikbaar dat voor een spreekbeurt gebruikt kan worden.