Hoe werken wij?

De medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg werken in wijkgerichte teams. Deze teams worden ondersteund door een teamleider en een gedragswetenschapper. De teams werken in een bepaald postcodegebied, waardoor er vaste aanspreekpunten zijn in de buurt. Door actief te zijn op plekken waar jeugdigen wonen, werken, naar school gaan en hun vrije tijd doorbrengen, vinden wij beter aansluiting bij de leefwereld van jeugdigen. Belangrijke beslissingen - ook wel kernbeslissingen genoemd - worden altijd multidisciplinair genomen door hulpverlener en gedragswetenschapper in het Team rond de Jeugdige. Waar nodig worden zij hierbij ondersteund door een orthopedagoog-generalist.

Bureau Jeugdzorg Limburg voelt zich verantwoordelijk voor alle jeugdigen in Limburg waarbij als uitgangspunt geldt: voorkomen indien mogelijk en snel ingrijpen indien noodzakelijk. Wij bieden kansen aan jeugdigen in een kwetsbare situatie. Jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Wij kiezen hierbij zonder twijfel voor de jeugdige. Jeugdigen in een kwetsbare situatie gunnen wij een maatregel.
Wij betrekken jeugdigen en ouders bij de hulpverlening en stellen samen het plan van aanpak op. Wij betrekken hierbij waar mogelijk ook het netwerk van de jeugdige en het gezin, bijvoorbeeld door inzet van Sociale Netwerkstrategieën/Familienetwerkberaad.

Onze hulp en ondersteuning duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Wij zetten onze kennis en deskundigheid ook in om een maatregel te voorkomen.

Samenwerking

Bureau Jeugdzorg Limburg werkt op tal van gebieden samen met organisaties en personen die bij jeugdigen betrokken zijn. Dat vinden wij belangrijk, want alleen op die manier kunnen wij snel de juiste hulp, zorg en bescherming bieden.
Wij werken samen met lokale wijk- en toegangsteams, politie, justitie, veiligheidshuizen, jeugdzorginstellingen, het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), ziekenhuizen, scholen, de jeugdgezondheidszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en vele andere organisaties.
Zo dragen we er samen zorg voor dat de juiste hulp geboden wordt.

Niet gevonden wat u zocht?