Cliëntenraad

Bij Bureau Jeugdzorg Limburg vinden we het belangrijk dat jeugdigen die wij begeleiden en hun ouders, meepraten over de gang van zaken binnen onze organisatie. Jeugdigen en ouders weten immers uit eigen ervaring wat beter of anders zou kunnen. Al die waardevolle ideeën worden verzameld in de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van jeugdige cliënten en ouders. Ze geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. De Cliëntenraad heeft een officiële, wettelijke status. Daarom is de Raad van Bestuur ook verplicht bepaalde zaken met de Cliëntenraad te bespreken.

Onze Cliëntenraad bestaat uit 5 leden. Wil je in contact komen met de Cliëntenraad? Stuur dan een mail naar meedoen@bjzlimburg.nl. De Cliëntenraad is voortdurend op zoek naar jeugdigen en ouders/wettelijk vertegenwoordigers die mee willen praten, mee willen denken en mee willen beslissen over zaken die er voor jeugdigen en ouders toe doen.

Wie zoekt de Cliëntenraad?
Ben jij een jeugdige cliënt of ben jij een jeugdige ex-cliënt (wanneer dit niet langer dan 12 maanden geleden is) of ben jij een ouder/wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdige cliënt of een jeugdige ex-cliënt (wanneer dit niet langer dan 12 maanden geleden is) en:

  • wil je bijdragen aan - verbetering van - de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening;
  • vind je het leuk om samen te werken;
  • ben je positief kritisch;
  • ben je iemand die kijkt naar mogelijkheden?
Dan is de Cliëntenraad misschien iets voor jou!
  • Wat levert de Cliëntenraad jou op?
  • Een stem!
  • Je behartigt de gemeenschappelijke belangen van jeugdige cliënten en hun ouders
  • Reis- en onkostenvergoeding
  • Een vergoeding voor het bijwonen van overleggen van de cliëntenraad (zgn. Vacatiegeld).
Je vindt deze informatie ook in dit filmpje of in de bijgevoegde flyer.

Verder is bijgevoegd onze medezeggenschapsregeling. Hierin worden de rechten en plichten van de Cliëntenraad beschreven. De medezeggenschapsregeling biedt daarmee een basis voor het werken van de Cliëntenraad en de samenwerking tussen cliëntenraad en BJZ.

Wil je meedoen of wil je meer weten over de Cliëntenraad, stuur dan een mail naar meedoen@bjzlimburg.nl.

Eigen website Cliëntenraad
Alle informatie over de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg vind je op de eigen website van de Cliëntenraad. Hier stellen de leden zich ook voor: https://clientenraadbjl.nl/over-ons.
De Cliëntenraad blijft op zoek naar jeugdigen en ouders/wettelijk vertegenwoordigers die mee willen praten, mee willen denken, mee adviseren en mee willen beslissen over zaken die er voor jeugdigen en ouders toe doen. Is je nieuwsgierigheid gewekt, wil je meer weten of zelfs al meedoen, kijk dan op de site van de Cliëntenraad: De Cliëntenraad is op zoek naar jou! Is de Cliëntenraad wat voor jou, stuur dan een e mail naar: meedoen@bjzlimburg.nl. De Cliëntenraad neemt dan contact met jou op.

Niet gevonden wat u zocht?