Bureau Jeugdzorg Limburg

Category Archives: verwijzers

Nieuwe Medezeggenschapsregeling BJZ vastgesteld

 Op 22 juni 2022 hebben LOC Waardevolle Zorg en Bureau Jeugdzorg Limburg de nieuwe medezeggenschapsregeling voor BJZ Limburg ondertekend. De verplichting tot het opstellen van deze regeling vloeit voor uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsectoren (WMCZ2018). In de Medezeggenschapregeling (MZR) … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Verhuizing kantoor Roermond

Onze locatie Roermond is verhuisd van de Mariagardestraat naar de Slachthuisstraat in Roermond. Het nieuwe (bezoek)adres is per 16 mei 2022; Slachthuisstraat 32, 1e verdieping 6041 CB Roermond   Postadres is: Bureau Jeugdzorg Limburg Postbus 34 6040 AA Roermond

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Nieuw nummer voor crisis

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de hulp in geval van crisis van of met een jeugdige cliënt van Bureau Jeugdzorg Limburg verzorgd door de Crisishulp Jeugd Limburg. Er is sprake van een crisis bij de inschatting dat als … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Corona : bericht voor cliënten (update 6-4-2020)

BJZ is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van jeugdigen in Limburg. Medewerkers van BJZ blijven daarom bereikbaar en beschikbaar. Contacten met ouders, verzorgers, jeugdigen, maar ook met  ketenpartners zullen echter waar mogelijk telefonisch, via skype, etc. plaatsvinden. Als het … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. De site van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) bevat informatie voor kinderen, ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers. De bijdrages op de site van het NJi zijn gebaseerd op de … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Aangepaste werkwijze rechtbanken

Ook de rechtbanken hebben hun werkwijze vanwege corona aangepast. Op 7 april 2020 is het nieuwe (tijdelijke) procesreglement familie en jeugdrecht in werking getreden. De volledige regeling is bijgevoegd. Korte samenvatting: Rechtbank blijft dicht, alleen urgente zaken worden behandeld. Onderscheid … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Corona: bericht voor zorgaanbieders

Jullie begeleiden mogelijk jeugdigen waarop een maatregel jeugdbescherming van toepassing is die door BJZ Limburg wordt uitgevoerd. Met elkaar hebben wij, ook nu waar eenieder van ons maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, een verantwoordelijkheid om … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Cliënttevredenheidsonderzoek BJZ: tevredenheid jeugdigen toegenomen

Dit is één van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 2019 van Bureau Jeugdzorg Limburg. Aan het onderzoek hebben 232 jeugdigen en 289 ouders deelgenomen. Jeugdigen in de jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) scoorden met een gemiddelde van een 6,9 bijna … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Nieuwsbrief BJz Limburg nummer 1 juni 2017

Lees hier de eerste editie van onze nieuwe extern gerichte nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor onze (keten)partners zowel regionaal als landelijk. We willen, als vervolg op filmpjes en verhalen die we eerder voor het jaarbericht maakten, een kijkje in … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Over Integrale Aanpak Wijkgericht Werken….

In de gemeentekrant van Simpelveld een leuk uitgebreid verhaal over de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken. Dit gaat over de aanpak van overlast jongeren. Onze collega Tayeb Labyed is sinds mei 2015 werkzaam bij IAWW als implementatiemanager en deels nog als gecertificeerde professional bij … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Team SEH wordt Crisisdienst Jeugd

Ons team SEH is steeds meer in de gemeenten actief waardoor de samenwerking met GGZ en de huisartsen actiever is geworden. Om verwarring te voorkomen met de spoedeisende hulp van een ziekenhuis hebben we besloten om onze naam te wijzigen. … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Bureau Jeugdzorg Limburg opnieuw gecertificeerd

We mogen ons werk als gecertificeerde instelling voor JB en JR maatregelen voortzetten de komende drie jaar. We hebben ons certificaat van het Keurmerkinstituut deze week ontvangen! Trots op alle collega’s die dit mogelijk maken!     23 mei 2017

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Tweede Kamer bezorgd over jeugdzorg

Tweede Kamerleden zijn nog altijd zeer betrokken bij de gedecentraliseerde jeugdzorg. Bij het begrotingsdebat Jeugdzorg gisteren kwamen veel onderwerpen aan de orde. Er zijn zorgen over de tarieven, er komen actieplannen voor Pleegzorg en Waarheidsvinding en Van Rijn gaat opnieuw … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Veilig Thuis NML zoekt vertrouwensarts

Een mooie vacature bij onze collega’s van Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg! Ze zijn op zoek naar een nieuwe vertrouwensarts. Ben jij of ken jij de ideale kandidaat? Reageer dan voor 13 november a.s. De vacaturetekst vind je onder het … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Als je leven verandert…..nieuwe serie!

  Stel je het volgende eens voor: Je bent begin twintig. Met vallen en opstaan is het je gelukt van je drugsverslaving af te komen. Maar intussen ben je verslaafd geraakt aan alcohol. Tijdens een feest drink je teveel en … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg online

Veilig Thuis NML is het centrale advies- en meldpunt in de regio Noord-en Midden Limburg voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

In de krant: forse daling jeugdcriminaliteit

Het aantal Limburgse jongeren (12-17 jaar) dat zich bezighoudt met criminaliteit, is in vier jaar tijd fors gedaald. Tussen 2010 en 2014 daalde het aantal met 40 procent. Landelijk is de daling in die periode 30 procent. Debatavond De Limburgse … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Mooie reportage over VT in Limburgse kranten

Op ons verzoek heeft een journalist van de Limburgse kranten een aantal dagen meegelopen met het team van Veilig Thuis Noord-en Midden-Limburg. Een kijkje achter de schermen. Directe aanleiding was de rapportage van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg over de situatie … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Samenwerking Veilig Thuis en filmtheater Venlo

In samenwerking met Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg organiseert Filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo op maandag 11 januari bij de vertoning van de film Refugiado een thema-avond over huiselijk geweld . De Argentijnse film Refugiado, die te zien is van … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Bereikbaarheid team SEH

Ons Team Spoedeisende Hulp is rechtstreeks bereikbaar. Overdag en buiten kantooruren, tijdens weekeinden en feestdagen. Het telefoonnummer is 088 0072990 Team SEH is 24/7 bereikbaar in geval van spoed of crisis.   Bureau Jeugdzorg Limburg  

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

BJz Limburg: nieuwe regio Zuid-Limburg

De regio’s Parkstad Limburg, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek van Bureau Jeugdzorg Limburg zijn opgegaan in de nieuwe regio Zuid-Limburg. Door de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten is er ook veel voor Bureau Jeugdzorg Limburg gewijzigd. Onze medewerkers werken steeds meer … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

BJz Limburg nu officieel gecertificeerde instelling JB/JR

Vanochtend heeft de Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg Limburg het officiële certificaat voor Gecertificeerde Instelling voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ontvangen uit handen van de directeur van het Keurmerkinstituut. Bij deze feestelijke bijeenkomst op het ministerie van Veiligheid en Justitie … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

sluiting locatie bjz Venray per 17 december

Per 17 december aanstaande sluit onze locatie in Venray (Noorderhof 14) Door de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten verandert er ook veel voor Bureau Jeugdzorg Limburg. Onze medewerkers werken steeds meer buiten de kantoordeuren op locaties; dicht bij de mensen. … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Transitie jeugdzorg – veranderingen BJz Limburg

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg in het vrijwillige en gedwongen kader. Met deze Jeugdwet worden een aantal doelen nagestreefd, zoals meer inzetten op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Zorgen Jeugdzorg Nederland over transitie

De contracten tussen gemeenten en aanbieders van Jeugdzorg hadden al lang getekend moeten zijn om de zorg voor kinderen op een goede manier te regelen. Dat zegt Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland, tegen BNR. “Er zullen dingen blijven misgaan.” Lees … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Factsheet over wijzigingen jeugdstelsel

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een factsheet ontwikkeld met alle wijzigingen in het jeugdstelsel per 01 januari 2015. Speciaal bedoeld voor professionals die bij de transitie betrokken zijn en vooral ook op zoek zijn naar de verbindingen tussen de nieuwe wetten. … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

BJz Limburg voldoet aan normenkader JB en JR

In de nieuwe Jeugdwet staat dat alleen instellingen die daartoe gecertificeerd zijn vanaf 2015 kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering mogen uitvoeren. Gemeenten kunnen dus alleen contracten sluiten met officieel gecertificeerde organisaties. Om bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet een certificaat te … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Jaarbericht 2013 BJz Limburg nu online!

Met trots presenteren wij ons jaarbericht 2013. In deze interactieve versie laten we onze cliënten en of hun familie en onze medewerkers aan het woord. In twee zeer mooie films wordt verteld over de rol van jeugdzorg in het leven … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Jeugdreclassering over ViceVersa in L1 LT

Een mooie uitzending gisteravond bij L1 LT met jeugdreclasseerder Rob Welzen en Jose van Haen van Bureau Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek – locatie Sittard,  in de studio om te vertellen over hun methode/project ViceVersa – voorkomen van schoolverzuim.  Kijken vanaf 16:20 … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Eerste Kamer stemt in met nieuwe Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 18 februari 2014 ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. 45 senatoren steunden het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), 22 senatoren stemden tegen. Van de zes ingediende moties werden … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

onderzoek naar effectiviteit familienetwerkberaad

Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie neemt Bureau Jeugdzorg Limburg deel aan een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van familienetwerkberaden binnen de jeugdbescherming. Wij doen dit samen met vijf andere bureaus jeugdzorg en de William Schrikker Groep. … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Eigen kracht versterken door gezinscoaches

In de Landgraaf Koerier aandacht voor het pilot project “Eigen kracht door gezinscoaches”. BJz Limburg- Regio Parkstad –  speelt hier een belangrijke rol in. Deze pilot heeft tot doel om ouder(s) te versterken om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Jeugdzorg wil gezamenlijke aanpak loverboys

Verschillende jeugdzorgorganisaties pleiten voor een virtueel landelijk expertisecentrum waar de kennis die in Nederland aanwezig is over de aanpak van loverboys en mensenhandel wordt gebundeld en onderling gedeeld. Dat meldt het Expertisecentrum kwetsbare meiden. Een door de sector ingestelde commissie … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Bureau Jeugdzorg over transitie in Limburgse krant

In Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad uitgebreid aandacht voor de transitie van de jeugdzorg en de grote zorgen die hierover bestaan. Onder andere onze voorzitter Raad van Bestuur, Nico Plitscher,  komt uitvoerig aan het woord. DDL-20131114-ontslaggolf treft jeugdzorg DDL-20131114-jeugdzorg in nieuw jasje … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Mooi verhaal over sociale netwerk mmv BJz Limburg

Afgelopen zaterdag in Dagblad de Limburger een mooi achtergrondverhaal met medewerking van Bureau Jeugdzorg Limburg over sociale netwerk strategieën. Over het inschakelen van vrienden, familie en andere betrokkenen om een gezin in nood te helpen. Collega’s van BJz locatie Roermond zijn hierover … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Kwaliteit jeugdzorg ernstig in gevaar door nieuwe Jeugdwet.

Jeugdzorgorganisaties hebben namelijk te weinig tijd om bezuinigingen zorgvuldig door te voeren. Dat stelt Jeugdzorg Nederland in een vandaag verstuurd persbericht (03-10-13) . De jeugdzorg gaat per 1 januari 2015 naar de gemeenten. Nu valt deze nog onder de provincies. … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Conferentie

Bureau Jeugdzorg Limburg behaalt HKZ-certificaat en presenteert kwaliteitsprojecten op 3 september 2013 Met gepaste trots melden wij dat we na jaren hard werken ‘HKZ gecertificeerd’ zijn. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is een kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen die hiermee laten … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Symposium Zwanger en Zorgelijk

Donderdag 3 oktober 2013 in de ECI Cultuurfabriek in Roermond De problematiek rondom de veiligheid van het ongeboren kind is zeer actueel. Binnen de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Limburg/het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling bestaat sinds enkele jaren een … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Nieuwe jeugdwet naar de Tweede Kamer

De nieuwe jeugdwet is op 1 juli door de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ naar de Tweede Kamer gestuurd. Onbekend is nog wanneer de Kamer het voorstel behandelt. Het wetsvoorstel regelt de transitie van … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Limburgse jeugdmonitor ontwikkeld

Vanaf 2015 zullen de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het alle zorg voor jeugd in hun werkgebied. Om de gemeenten te ondersteunen bij het maken van het jeugdbeleid is de Limburgse jeugdmonitor ontwikkeld.   De jeugdmonitor is een digitaal instrument en … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Nieuwe Meldcode huiselijk geweld

Op 1 juli treedt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in. En dat betekent dat alle beroepskrachten in de jeugdzorg, gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang,  maatschappelijke ondersteuning en justitie vanaf dat moment verplicht zijn deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Jaarbericht 2012 Raad voor de Kinderbescherming

Met de titel ‘Van vondeling tot voetbalgeweld’ presenteert de Raad voor de Kinderbescherming haar digitale jaarbericht. http://www.rvdk.jaarbericht2012.nl/    Communicatie en PR 21 mei 2013  

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Commissie: Transitie jeugdzorg ligt achter op schema

De afgelopen twee jaar is onvoldoende voortgang geboekt bij de decentralisatie van de zorg voor jeugd. Dat schrijft de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd in haar eerste rapport, dat binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De juridische, bestuurlijke en financiële kaders … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Huisarts mag straks naar alle jeugdhulp verwijzen

De huisarts krijgt de bevoegdheid naar alle vormen van jeugdhulp te verwijzen in het nieuwe stelsel voor de zorg voor jeugd. Dat bleek uit een presentatie van het Transitiebureau Jeugd tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe jeugdwet op 28 januari. … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Aantal ondertoezichtstellingen daalt flink

Het aantal ondertoezichtstellingen (OTS) is gedaald van ruim 33 duizend in 2009 tot een kleine 31 duizend eind september 2012. Dat blijkt uit een Kamerbrief met jeugdbeschermingscijfers die staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft gestuurd aan de Tweede … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

meldcode bekend bij helft beroepskrachten

51 procent van de beroepskrachten in onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en justitie heeft iets gehoord, gelezen of gezien over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. In het onderwijs … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

‘stuur jeugdwet zo niet naar parlement’

De Raad voor de Rechtspraak adviseert het kabinet om het concept voor de nieuwe jeugdwet niet in de huidige vorm aan te bieden aan de Tweede Kamer. Dat staat in een advies dat de Raad onlangs naar staatssecretaris Martin van … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

werkgroep tegen kindermishandeling ingesteld

Toezien op de naleving van acties tegen kindermishandeling en meer samenwerking in de aanpak van het probleem. Dat zijn enkele doelen van de Taskforce kindermishandeling en kindermisbruik, die op 20 november is ingesteld. De werkgroep wil ook inventariseren wat er nog ontbreekt … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Veel belangstelling voor schoolbezoek in limburg

Wegens succes herhaald. De schoolbezoeken door medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg, Xonar, Rubicon Jeugdzorg en de Mutsaersstichting gaan ook dit jaar weer plaatsvinden. De vraag naar voorlichting over jeugdzorg blijft namelijk onverminderd groot. Na het versturen van de uitnodiging in augustus … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Landelijke website stelselwijziging jeugd

Voor iedereen die vanuit gemeenten, provincies, zorginstellingen en anderen organisaties werkt aan de uitvoering van de stelselwijziging jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een website gelanceerd. De website www.voordejeugd.nl zal de komende jaren de centrale plek zijn … Continue reading

Posted in Uncategorized, verwijzers | Leave a comment

Concepttekst nieuwe Jeugdwet

Voor wie er alvast kennis van wil nemen: de concepttekst van de nieuwe Jeugdwet! U kunt via deze link tot 18 oktober reageren op het wetsvoorstel. Op 19 juli 2012 hebben de staatssecretarissen van het ministerie van VWS en het ministerie … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Bezwaar tegen extra korting op de jeugdzorg

Het IPO (Interprovinciaal Overleg) maakt namens de provincies en de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden bezwaar tegen een onverwachte korting van 2,65 procent op de jeugdzorg. Dat staat in een brief die het IPO op 12 juli aan de Tweede Kamer heeft … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Weer meer meldingen kindermishandeling in 2011

Het jaarverslag 2011 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is uit. Afgelopen jaar verwerkte het AMK van Bureau Jeugdzorg bijna 66.000 telefoontjes van mensen die in hun omgeving kindermishandeling vermoedden. Het aantal van deze zogenaamde ‘eerste contacten’ is in vijf jaar tijd … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Onzekerheid over transitie jeugdzorg

Instellingen, beroepskrachten en cliënten weten niet precies wat de transitie van de jeugdzorg voor hen betekent en dat brengt risico’s met zich mee. Dat blijkt uit het rapport van de Werkgroep Overgangsmaatregelen, dat staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Kinderombudsman: Zorgen over half miljoen kinderen

Kinderombudsman Marc Dullaert maakt zich grote zorgen over een half miljoen kinderen in Nederland die te maken krijgen met bijvoorbeeld armoede of kindermishandeling. Dat staat in de eerste Kinderrechtenmonitor, die op 15 mei werd gepubliceerd. De Kinderombudsman pleit onder andere … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Vertrouwensarts AMK Limburg bij L1 televisie te zien

Het L1 TV-programma Goeiemiddag Limburg besteedt op woensdag 16 mei aandacht aan de vraag ‘hoe herken je kindermishandeling’?. Vertrouwensarts José Valks van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Noord-Limburg zal in deze uitzending te zien zijn. De uitzending begint … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

VNG: zet decentralisatie jeugdzorg door

De uitgangspunten voor de nieuwe jeugdzorgwetgeving kunnen rekenen op instemming van de Nederlandse gemeenten. In reactie op de recente voortgangsbrief van de staatssecretarissen Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie) pleit de VNG er daarom voor de decentralisatie … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Handige factsheet stelselwijziging jeugdzorg

 Wat is de stelselwijziging zorg voor jeugd nou precies? Wat levert het op? En hoe gaan we naar dit nieuwe stelsel toe? Deze en meer vragen rondom oorzaak en gevolg van het nieuwe jeugdzorgstelsel staan kort en bondig uitgelegd in … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Grote Jeugdconferentie Midden-Limburg 28 maart

Bureau Jeugdzorg locatie Roermond neemt woensdag 28 maart deel aan een grote jeugdconferentie georganiseerd door onder meer de gemeente Roermond. De conferentie wordt georganiseerd in en om het Centrum voor Jeugd en Gezin. Professionals krijgen deze dag de kans om … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Nieuwe landelijke website Jeugdkennis gelanceerd

Beroepskrachten in de jeugdsector kunnen op de nieuwe website www.jeugdkennis.nl terecht voor achtergrondartikelen over onderzoek, initiatieven en nieuwe ontwikkelingen op hun werkterrein. De website is een digitale voortzetting van het blad Jeugd en Co Kennis. De artikelen in Jeugdkennis hebben betrekking … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Bureau Jeugdzorg Limburg doet mee aan Congres ‘Jeugd in Onderzoek’

Op 19 maart vindt een groot landelijk congres plaats in Nieuwegein waaraan Bureau Jeugdzorg Limburg ook deelneemt. Tijdens deze bijeenkomst laten beroepskrachten, onderzoekers en beleidsmakers zien hoe zij hun krachten bundelen om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment