Category Archives: ouders

Nieuwe website Cliëntenraad BJZ

De nieuwe site van onze Cliëntenraad is actief. Ben je benieuwd naar wat de Cliëntenraad doet of hoe je in contact kunt komen met de Cliëntenraad ga dan naar clientenraadbjl.nl

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Nieuwe Cliëntenraad BJZ Limburg

Op woensdag 30 november jl. heeft Nico Plitscher de nieuwe Cliëntenraad van BJZ geïnstalleerd. De cliëntenraad adviseert objectief en behartigt het gemeenschappelijk belang van de jeugdigen en hun ouders/vertegenwoordigers. Binnen de cliëntenraad en in de samenwerking met BJZ staan wederzijds vertrouwen … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

BJZ zoekt jeugdigen en ouders voor Cliëntenraad

Wil jij op een positief kritische manier meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die voor jeugdigen en ouders belangrijk zijn? Dan is de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg misschien iets voor jou! Bureau Jeugdzorg is bezig met het vormen van … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Nieuwe Medezeggenschapsregeling BJZ vastgesteld

 Op 22 juni 2022 hebben LOC Waardevolle Zorg en Bureau Jeugdzorg Limburg de nieuwe medezeggenschapsregeling voor BJZ Limburg ondertekend. De verplichting tot het opstellen van deze regeling vloeit voor uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsectoren (WMCZ2018). In de Medezeggenschapregeling (MZR) … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Verhuizing kantoor Roermond

Onze locatie Roermond is verhuisd van de Mariagardestraat naar de Slachthuisstraat in Roermond. Het nieuwe (bezoek)adres is per 16 mei 2022; Slachthuisstraat 32, 1e verdieping 6041 CB Roermond   Postadres is: Bureau Jeugdzorg Limburg Postbus 34 6040 AA Roermond

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Uitspraak Ondernemingskamer, Cliëntenraad ontbonden

De Ondernemingskamer heeft uitspraak gedaan in het beroep van de Cliëntenraad tegen zijn ontbinding. De rechtbank heeft het beroep van de Clientenraad verworpen, waarmee de ontbinding van de Cliëntenraad een feit is. De uitspraak is bijgevoegd. Inmiddels is BJZ met … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Jeugdigen en ouders gezocht om met ons mee te denken

Wij zijn op zoek naar jeugdigen en ouders voor ons cliëntenpanel. Jeugdigen en ouders die met ons mee willen denken en een paar keer per jaar online enkele vragen willen beantwoorden over bv. onze  hulpverlening, over hoe we jeugdigen en … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

Coronabeleid Bureau Jeugdzorg Limburg

Naast de versoepelingen die op 25 januari jl. door het kabinet zijn afgekondigd, wordt ook nog steeds gewaarschuwd voor een toename van het aantal besmettingen. Hierop blijven wij alert. Kernpunten van het coronabeleid van Bureau Jeugdzorg Limburg zijn: Medewerkers werken … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Nieuw nummer voor crisis

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de hulp in geval van crisis van of met een jeugdige cliënt van Bureau Jeugdzorg Limburg verzorgd door de Crisishulp Jeugd Limburg. Er is sprake van een crisis bij de inschatting dat als … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Corona : bericht voor cliënten (update 6-4-2020)

BJZ is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van jeugdigen in Limburg. Medewerkers van BJZ blijven daarom bereikbaar en beschikbaar. Contacten met ouders, verzorgers, jeugdigen, maar ook met  ketenpartners zullen echter waar mogelijk telefonisch, via skype, etc. plaatsvinden. Als het … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. De site van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) bevat informatie voor kinderen, ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers. De bijdrages op de site van het NJi zijn gebaseerd op de … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Aangepaste werkwijze rechtbanken

Ook de rechtbanken hebben hun werkwijze vanwege corona aangepast. Op 7 april 2020 is het nieuwe (tijdelijke) procesreglement familie en jeugdrecht in werking getreden. De volledige regeling is bijgevoegd. Korte samenvatting: Rechtbank blijft dicht, alleen urgente zaken worden behandeld. Onderscheid … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Corona: bericht voor zorgaanbieders

Jullie begeleiden mogelijk jeugdigen waarop een maatregel jeugdbescherming van toepassing is die door BJZ Limburg wordt uitgevoerd. Met elkaar hebben wij, ook nu waar eenieder van ons maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, een verantwoordelijkheid om … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Cliënttevredenheidsonderzoek BJZ: tevredenheid jeugdigen toegenomen

Dit is één van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 2019 van Bureau Jeugdzorg Limburg. Aan het onderzoek hebben 232 jeugdigen en 289 ouders deelgenomen. Jeugdigen in de jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) scoorden met een gemiddelde van een 6,9 bijna … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Cliënttevredenheidsonderzoek gaat van start!

Vanaf 14 januari krijgen alle cliënten van BJz de vragenlijst voor het cliënttevredenheidsonderzoek thuisgestuurd. Hoe meer cliënten dit invullen hoe beter wij zicht krijgen op wat zij vinden dat goed gaat en wat beter kan. Het onderzoek is volledig anoniem. … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Onderzoek

Bureau Jeugdzorg is benieuwd naar hoe onze cliënten denken over onze hulp en begeleiding. Daarom sturen wij in januari van het nieuwe jaar aan alle jongeren en ouders die van ons begeleiding krijgen een vragenlijst. De antwoorden worden anoniem door … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Melden jeugdbeschermingsmaatregel bij huisarts

Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Zuid-Limburg gaat als eerste binnen onze organisatie standaard huisartsen inlichten als voor een patiënt een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken. Als er een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel is uitgesproken wordt dat gemeld. Ook wie de jeugdbeschermer is in … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Als je leven verandert…..nieuwe serie!

  Stel je het volgende eens voor: Je bent begin twintig. Met vallen en opstaan is het je gelukt van je drugsverslaving af te komen. Maar intussen ben je verslaafd geraakt aan alcohol. Tijdens een feest drink je teveel en … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg online

Veilig Thuis NML is het centrale advies- en meldpunt in de regio Noord-en Midden Limburg voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Onderzoek naar tevredenheid clienten en ouders

Het is weer tijd om te horen hoe cliënten en hun ouders/opvoeders over ons, Bureau Jeugdzorg Limburg, denken. Dit doen we door middel van een cliënttevredenheidonderzoek. Binnenkort wordt een groot aantal van onze cliënten benaderd om hun mening te geven … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

De taken van Bureau Jeugdzorg Limburg

  Bureau Jeugdzorg Limburg is vanaf 01 januari 2015 een gecertificeerde instelling voor jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De taken in de toegang zijn overgenomen door gemeenten. Hieronder een overzicht: WEL: Bureau Jeugdzorg Limburg – gecertificeerde instelling voor JB en JR Bureau … Continue reading

Posted in algemeen, ouders | Leave a comment

BJz Limburg: nieuwe regio Zuid-Limburg

De regio’s Parkstad Limburg, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek van Bureau Jeugdzorg Limburg zijn opgegaan in de nieuwe regio Zuid-Limburg. Door de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten is er ook veel voor Bureau Jeugdzorg Limburg gewijzigd. Onze medewerkers werken steeds meer … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Vragen over ‘lopende’ AWBZ-aanvragen

Bureau Jeugdzorg krijgt vragen binnen over aanvragen AWBZ die in 2014 bij onze organisatie ingediend zijn en die per 01 januari  nog niet afgehandeld zijn. Deze aanvragen zijn door Bureau Jeugdzorg, conform landelijke afspraken, overgedragen aan de gemeenten. Dus voor al uw vragen … Continue reading

Posted in algemeen, ouders | Leave a comment

116000 hulplijn voor vermiste kinderen

Sinds enige jaren bestaat het speciale telefoonnummer 116000 voor ouders van vermiste en/of weggelopen kinderen. Ouders kunnen zelf, of in samenwerking met hun hulpverlener, de hulplijn bellen. De 116000 hulplijn werkt aanvullend op politiediensten. De medewerkers van de hulplijn inventariseren … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

sluiting locatie bjz Venray per 17 december

Per 17 december aanstaande sluit onze locatie in Venray (Noorderhof 14) Door de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten verandert er ook veel voor Bureau Jeugdzorg Limburg. Onze medewerkers werken steeds meer buiten de kantoordeuren op locaties; dicht bij de mensen. … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Transitie jeugdzorg – veranderingen BJz Limburg

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg in het vrijwillige en gedwongen kader. Met deze Jeugdwet worden een aantal doelen nagestreefd, zoals meer inzetten op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Website Hoe verandert mijn zorg.nl

Het ministerie van VWS heeft samen met cliënten en professionals in de zorg de website www.hoeverandertmijnzorg.nl gemaakt. De website geeft cliënten zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Want in … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

Aantal kinderen in pleeggezinnen blijft toenemen

Het aantal kinderen in pleeggezinnen steeg vorig jaar met 3 procent naar 21.606. De groei is het gevolg van een toename van het aantal pleegouders. Dat blijkt uit de factsheet Pleegzorg 2013, die Pleegzorg Nederland op 28 augustus publiceerde. Vorig … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

Week van Kinderen Veilig in november

In de Week van Kinderen Veilig van 17 tot en met 22 november worden alle krachten gebundeld om kindermishandeling terug te dringen. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert deze week en heeft een aparte website geopend. Jaarlijks worden 119.000 kinderen … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

Transitie voor en door jongeren, professionals en gemeenten

Hoe bereiden gemeenten, zorgprofessionals en jongeren zich voor op de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015? In het eerste nummer van het digitale magazine #Voor de jeugd komen ze hierover zelf aan het woord. Met hun verhalen wil … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Sfeer in jeugdinrichtingen sterk verbeterd

De sfeer in de negen justitiële jeugdinrichtingen is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Minder repressie en meer onderwijs hebben daaraan bijgedragen. Dat blijkt uit de rapportage Justitiële jeugdinrichtingen 2013 over leef-, leer- en werkklimaat in de instellingen, die binnenkort wordt … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

Doe mee en denk mee met onze cliëntenraad

We zijn op zoek naar jou! Meld je aan bij onze cliëntenraad! Een belangrijk orgaan binnen onze organisatie. Laat je horen en vertel ons wat belangrijk is als het gaat om onze cliënten. Het is misschien nog nooit zo belangrijk … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Jeugdbeschermer BJz Limburg wint Jeugdzorgaward!

Felicitaties aan onze collega, jeugdbeschermer, Jeroen Tijssen uit Venlo. Hij heeft met een ruime meerderheid van alle stemmen de Jeugdzorgaward 2013 gewonnen. Van harte proficiat met deze verdiende prijs.   Wij willen iedereen bedanken die op Jeroen Tijssen zijn/haar stem … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Vergeet niet te stemmen!

Onze collega, jeugdbeschermer Jeroen Tijssen, is genomineerd voor de Jeugdzorgaward 2013! En wij vinden natuurlijk dat hij ook moet winnen door zijn enthousiasme en zijn tomeloze inzet. Hij is voorgedragen door maar liefst vijf verschillende mensen. En dat zegt natuurlijk wel … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Jeugdbeschermer Jeroen Tijssen genomineerd voor Jeugdzorgaward

Onze collega Jeroen Tijssen, jeugdbeschermer locatie Venlo is dit jaar genomineerd voor de Jeugdzorgaward 2013. Vorig jaar won  Team SEH de award, dus het zou helemaal te gek zijn als jullie nu weer zoveel stemmen dat het Jeroen ook gaat … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Project Vliegwiel van Jeugdbescherming succesvol

Halvering uithuisplaatsingen met nieuwe methode Bureau Jeugdzorg Een nieuwe methode voor jeugdbescherming heeft in Rotterdam-Zuid in de afgelopen twee jaar bijna een halvering van het aantal uithuisplaatsingen na een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming opgeleverd. Ook het aantal … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Geld voor fietsen kinderen

Honderden kinderen in Nederland gaan lopend naar school, omdat er niemand is die een fiets voor ze kan betalen. Dat kan niet vindt het Nationaal Hulpfonds Kinderhulp. Vandaar dat het Kinderhulpfonds een actie is gestart om in een paar maanden … Continue reading

Posted in algemeen, ouders | Leave a comment

Probleemgezinnen vaak niet naar jeugdzorg

Een op de vijf kinderen tot 18 jaar doet een beroep op voorzieningen van Jeugdzorg. Van hen wordt ongeveer een derde doorverwezen naar specialistische jeugdzorg. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Onder de voorzieningen … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

Cliënten tevreden over medewerkers Bureau Jeugdzorg Limburg

Jeugdigen en ouders zijn tevreden over de hulp en dienstverlening van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg. Dat blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek dat BJz Limburg in het voorjaar van 2012 heeft gedaan. Aan 328 cliënten is gevraagd wat zij vinden … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Pleegkind – en gezin hebben andere informatiebehoefte

Pleegkinderen en pleegouders willen vaak andere dingen van elkaar weten dan de informatie die ze van de pleegzorginstelling ontvangen. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van Stichting Alexander en de Universiteit van Amsterdam naar de plaatsing van kinderen in pleeggezinnen, … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

Voorlichtingsfilm hoorrecht kinderen bij scheiding

De Raad voor Rechtsbijstand maakte met hulp van de rechtbank Rotterdam de voorlichtingsfilm ‘Jouw mening telt! Het kinderverhoor’ voor kinderen van wie de ouders in scheiding liggen. Als ouders er niet uit komen waar de kinderen na de scheiding gaan wonen, kan … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

Nieuwe hulplijn Seksueel Misbruik

Er zijn verschillende instanties waar slachtoffers van seksueel misbruik terecht kunnen met hun vragen of voor hulp. Toch blijkt dat er mensen zijn die de weg naar hulp of advies niet weten te vinden. Als jij slachtoffer bent van seksueel … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Meer dan 100 Limburgse activiteiten tijdens Week van de Opvoeding

Van 1 tot en met 7 oktober wordt voor de tweede keer de landelijke Week van de Opvoeding georganiseerd. Doel van deze week is ouders en beroepskrachten stimuleren om vragen over opvoeding met elkaar te bespreken. Het centrale thema is … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Doe mee! Wie of wat krijgt de JeugdzorgAward 2012?

De Limburgse JeugdzorgAward wordt uitgereikt aan een jeugdzorgwerker die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor cliënten in de jeugdzorg. Met ingang van dit jaar kan de prijs ook terecht komen bij een bijzonder project in de jeugdzorg dat … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Werkers in kinderopvang vanaf 2013 continu gescreend

Medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en gastouders worden vanaf 2013 continu gescreend, om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten. Dat staat in een brief van minister Henk Kamp van SZW en staatssecretaris Fred Teeven van VenJ aan de Tweede … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

Ouderlijk gezag komt in centraal register

Alle rechtbanken in Nederland worden waarschijnlijk voor 1 september aangesloten op het nieuwe Centraal Gezagsregister. Daarin wordt bijgehouden wie het gezag over minderjarigen heeft. Elke rechtbank houdt nu nog in een eigen register afwijkingen van het ouderlijk gezag bij. Daarin … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

EU: Help kind en ouder zichzelf online te beschermen

Kinderen online beschermen volstaat niet meer. Het is tijd om jonge Europeanen en hun ouders betere digitale vaardigheden aan te leren, zodat ze zichzelf kunnen beschermen. Dat schrijft de Europese Commissie in haar strategie voor beter internet voor kinderen, die … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

Minder risicovol gedrag door Nederlandse jongeren

Het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren van 11 en 13 jaar daalde de afgelopen jaren sterk. Dat blijkt uit het HBSC-rapport dat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) op 2 mei presenteerde. Nederlandse jongeren vertonen minder risicovol gedrag. Zo dronken, blowden en rookten … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

Bent u tevreden over Bureau Jeugdzorg Limburg?

De hele maand april staat in het teken van een groot cliënttevredenheidsonderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg. Waarom doen wij dat?  Wij willen graag weten hoe u, en uw kind, over onze dienstverlening denkt. Wat zijn uw ervaringen? Heeft u verbeterpunten … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment