Jeugdreclassering

Wat is jeugdreclassering?

Jeugdreclassering is een combinatie van verplichte, intensieve begeleiding en
controle voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die veroordeeld zijn of verdacht
worden van een strafbaar feit.

Wanneer wordt jeugdreclassering opgelegd?

Bij het plegen van strafbare feiten
Een kind kan vanaf 12 jaar voor strafbare feiten worden vervolgd. Vanaf 18 jaar is, in principe, het volwassenenstrafrecht van toepassing. Maar als de persoonlijkheid van de jongere of de omstandigheden waarin het delict is gepleegd daartoe aanleiding geven, kan het jeugdstrafrecht tot 23 jaar van toepassing blijven. Jeugdreclassering en de daarbij horende jeugdhulp is verbonden aan de duur van de proeftijd en kan daarom ook na het 18e jaar doorlopen.

Bij (ernstig) schoolverzuim
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten volgens de wet onderwijs volgen. Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Dan kan de leerplichtambtenaar een procesverbaal opmaken en kan de kinderrechter een jeugdreclasseringsmaatregel opleggen.

Wat doet de jeugdreclasseerder?
De jongere krijgt begeleiding van een hulpverlener van Bureau Jeugdzorg Limburg; een jeugdreclasseerder. Hij of zij is de vaste contactpersoon. De begeleiding is bedoeld om jongeren te helpen uit de problemen te komen en te blijven.

Hoe werkt jeugdreclassering?
De jeugdreclasseerder maakt samen met de jongere en ouders een Plan van Aanpak. De aanleiding is weliswaar het delict dat is gepleegd, maar de jeugdreclasseerder kijkt ook naar het gezin, werk, school, vrienden, vrije tijd en andere zaken die belangrijk zijn.

De jeugdreclasseerder helpt en ondersteunt de jongere en de ouders om de afgesproken doelen te bereiken. Bijvoorbeeld bij het vinden van een opleiding of werk, of het organiseren van financiële zaken. Ook als er extra hulp of een behandeling nodig is, zal de jeugdreclasseerder dat regelen.

De begeleiding vanuit jeugdreclassering is verplicht. Er worden duidelijke afspraken gemaakt, waaraan de jongere zich moet houden. De jeugdreclasseerder controleert of alle afspraken worden nagekomen en laat de Rechtbank en/of de Officier van Justitie regelmatig weten hoe de samenwerking verloopt. Als een jongere zich niet aan de afspraken houdt, dan heeft dat invloed op de straf of op de (voorwaardelijke) straf die al eerder is opgelegd.

Bijzondere begeleidingsvarianten

De jeugdreclassering kent een aantal bijzondere maatregelen. Informatie over deze
maatregelen staat op onze website:

Voor jongeren: https://www.bjzlimburg.nl/jeugdigen/wat-kunnen-wij-voor-jou-doen/jeugdreclassering/
Voor ouders: https://www.bjzlimburg.nl/ouders/wat-kunnen-wij-voor-u-doen/jeugdreclassering/

Meer weten?
Meer informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg en de verschillende vormen van hulpverlening vind je niet alleen in onze folders, maar ook op onze website www.bjzlimburg.nl

Op onze website vind je ook links naar andere organisaties die met jeugdzorg te maken hebben.

“Jeugdreclassering is een combinatie van verplichte, intensieve begeleiding en controle voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit.”

Privacy, rechten, plichten, klachten en andere afspraken

Om goed samen te werken, is het belangrijk dat de afspraken helder zijn en dat duidelijk is wie welke rechten én welke plichten heeft. Daarvoor hebben we een aparte brochure gemaakt, genaamd: ‘Privacy, rechten, plichten, klachten en andere afspraken’.

Bereikbaarheid
De jeugdreclasseerder is de directe contactpersoon bij Bureau Jeugdzorg. Is hij of zij niet bereikbaar, laat dan een bericht achter op de voicemail of bij de telefoniste. In dringende gevallen kan de bureaudienst – een collega van de jeugdreclasseerder – wellicht verder helpen.

Algemene telefoonnummers
Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Noord-Limburg: 088-0072970
Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Midden-Limburg: 088-0072950
Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Zuid-Limburg: 088-0072900
Bureau Jeugdzorg Limburg Centraal Bureau: 088-0073000

Spoedgevallen
In geval van een crisis is het Team Spoed Eisende Hulp 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar: 088 – 0072990.

Bezoek- en postadressen
Zie www.bjzlimburg.nl