Jeugdreclassering-ITB JOVO

Individuele trajectbegeleiding voor Jongvolwassenen

Algemene informatie

Door de invoering van het adolescentenstrafrecht mag de jeugdreclassering jongvolwassenen tot 23 jaar begeleiden. Tijdens deze begeleiding wordt gewerkt met de methodische handreiking voor adolescenten en jongvolwassenen. Voor een bepaalde groep zal een intensiever traject opgezet moeten worden. Hiervoor is de individuele trajectbegeleiding voor jongvolwassenen ontwikkeld, kortweg ITB-JOVO. De jeugdreclassering kent al twee maatregels die als bijzondere voorwaarde kunnen worden opgelegd: ITB-Harde Kern Aanpak en ITB-CRIEM. ITB-JOVO komt er nu als derde variant bij.

Wat houdt deze maatregel in?

ITB-JOVO richt zich primair op zorgaspecten en het systeem in plaats van controle en repressie (zoals bij de ITB Harde Kern). Deze vorm wordt gedurende zes maanden uitgevoerd onder de juridische noemer van ITB-Harde Kern. De gemiddelde contacttijd is 3 uur per week.

Doel

Het doel van deze intensieve maatregel is het voorkomen van recidive door middel van het verbeteren van de persoonlijke vaardigheden en competenties van de jongvolwassene en het vergroten van de sociale en maatschappelijke integratie.

Als het traject met succes is afgerond heeft de jongvolwassene een nieuw bestaan opgebouwd en komt hij/zij niet meer in aanraking met politie en/of justitie.

Doelgroep

Jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen en problemen hebben op belangrijke leefgebieden zoals dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociaal netwerk, wonen, middelengebruik, plannen en structureren, psychosociaal functioneren en financiën. Het gaat zowel om jongvolwassenen die voor het eerst met justitie in aanraking komen als om veelplegers. Voorwaarde is dat de jongvolwassene bereid is om mee te werken en wil veranderen.

Aanpakken en niet loslaten

De begeleiding is positief en oplossingsgericht. Alles staat in het teken van het creëren van nieuwe kansen door het vergroten van (sociale) vaardigheden en competenties van de jongvolwassene. Het motto is ‘aanpakken en niet loslaten’. De jeugdreclasseerder maakt samen met de jongvolwassene een plan voor de komende zes maanden, onderzoekt het netwerk, zorgt voor de juiste zorginzet en is als casemanager het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.

Kenmerken ITB-JOVO

Resultaat

De jongvolwassene moet aan het einde van het begeleidingstraject laten zien dat hij/zij:

Concreet komt het er op neer dat de jongvolwassene dan een nieuw bestaan heeft opgebouwd en dat hij of zij niet meer in aanraking komt met politie en/of justitie.

Aanmelding

Net als de andere ITB-varianten kan deze maatregel door de rechter opgelegd worden als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. Ook een gemeente kan ITB-JOVO inzetten als nazorgprogramma na afloop van detentie of in het kader van de aanpak van criminele (jeugd)groepen.

Wanneer ITB-JOVO door de rechter wordt opgelegd, zal Bureau Jeugdzorg in zaken van minderjarigen ingeschakeld worden door de Raad voor de Kinderbescherming. Bij meerderjarigen kan Bureau Jeugdzorg in overleg met de 3RO de begeleiding verzorgen.

In alle andere gevallen werkt Bureau Jeugdzorg met een beknopt aanmeldingsformulier. Dit betreft aanmeldingen waarbij er geen sprake is van een beschikking.

Meer informatie

Onze medewerkers van de Jeugdreclassering vertellen u graag meer over ITB-JOVO en onze andere maatregels. Neem daarvoor contact op met Rob Welzen en Wim Vleeshouwers, jeugdreclassering Regio Westelijke Mijnstreek, T: 088 0072940.