flyer onderzoek familienetwerkberaad (2014)

Familienetwerkberaad in de jeugdbescherming

Onderzoek naar effecten bij Bureau Jeugdzorg Limburg

 

Netwerkberaden

Steeds vaker en steeds meer worden verschillende vormen van (familie)netwerkberaden, FNB, ingezet als manier om beslissingen te nemen bij problemen in gezinnen. Het doel van netwerkberaden is om het gezin met haar netwerk zelf een plan te laten maken voor de aanpak van die problemen. Hierbij houdt het gezin de regie in eigen handen. Voorwaarde is wel dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is. Bij een ondertoezichtstelling benoemt de jeugdbeschermer van Bureau Jeugdzorg de voorwaarden waaraan het plan van de familie en haar netwerk moet voldoen.

Onderzoek

Met de invoering van de nieuwe wet Kinderbeschermingsmaatregelen zal het netwerkberaad een belangrijke rol krijgen binnen de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Vooruitlopend hierop wil het Ministerie van Veiligheid en Justitie inzicht krijgen in de resultaten van de inzet van het netwerkberaad in geval van een ondertoezichtstelling. Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken wanneer een bepaalde vorm van netwerkberaad goed werkt, bij welke gezinnen dit goed werkt en welke effecten dit heeft op de kosten. 

Rol Bureau Jeugdzorg Limburg

Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie neemt Bureau Jeugdzorg Limburg deel aan een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van familienetwerkberaden binnen de jeugdbescherming. Wij doen dit samen met vier andere bureaus jeugdzorg en de William Schrikker Groep.  Concreet houdt dit in dat bij elke nieuwe ondertoezichtstelling een familienetwerkberaad, FNB, wordt ingezet en onderzocht. Het onderzoek staat onder leiding van de Universiteit Amsterdam.

Resultaten

Het onderzoek loopt heel 2014 en de eindresultaten worden in het voorjaar van 2015 verwacht. Aan de hand van deze uitkomsten kan een besluit worden genomen over de inwerkingtreding van dit onderdeel van de nieuwe wet Kinderbeschermingsmaatregelen.

Vragen?

Meld u dan bij uw contactpersoon van Bureau Jeugdzorg Limburg.

 Bureau Jeugdzorg Limburg, februari 2014