BJZ zoekt jeugdigen en ouders voor Cliëntenraad

Wil jij op een positief kritische manier meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die voor jeugdigen en ouders belangrijk zijn? Dan is de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg misschien iets voor jou! Bureau Jeugdzorg is bezig met het vormen van … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Corona : bericht voor cliënten (update 6-4-2020)

BJZ is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van jeugdigen in Limburg. Medewerkers van BJZ blijven daarom bereikbaar en beschikbaar. Contacten met ouders, verzorgers, jeugdigen, maar ook met  ketenpartners zullen echter waar mogelijk telefonisch, via skype, etc. plaatsvinden. Als het … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. De site van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) bevat informatie voor kinderen, ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers. De bijdrages op de site van het NJi zijn gebaseerd op de … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Aangepaste werkwijze rechtbanken

Ook de rechtbanken hebben hun werkwijze vanwege corona aangepast. Op 7 april 2020 is het nieuwe (tijdelijke) procesreglement familie en jeugdrecht in werking getreden. De volledige regeling is bijgevoegd. Korte samenvatting: Rechtbank blijft dicht, alleen urgente zaken worden behandeld. Onderscheid … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Corona: bericht voor zorgaanbieders

Jullie begeleiden mogelijk jeugdigen waarop een maatregel jeugdbescherming van toepassing is die door BJZ Limburg wordt uitgevoerd. Met elkaar hebben wij, ook nu waar eenieder van ons maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, een verantwoordelijkheid om … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Bereikbaarheid Crisisdienst Jeugd

Met ingang van 1 oktober 2019 verzorgt Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg de telefonische bereikbaarheid van de Crisisdienst Jeugd tussen 8.30 en 22.00 uur. Het telefoonnummer waarmee u in contact kunt komen met de Crisisdienst blijft ongewijzigd: 088-0072990.  

Posted in algemeen | Leave a comment

Vacatures Gedragswetenschapper & Jeugdzorgwerker

Voor Bureau Jeugdzorg Limburg hebben we een vacature Gedragswetenschapper voor regio Zuid en diverse andere vacatures.

Posted in algemeen | Leave a comment