Bureau Jeugdzorg Limburg

Wat zou jij doen

Vandaag (14/9) starten wij samen met alle gecertificeerde instellingen in Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming de landelijke campagne ‘Wat zou jij doen’. Het werk in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering staat in deze campagne centraal. Het is prachtig … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Nieuwe website Cliëntenraad BJZ

De nieuwe site van onze Cliëntenraad is actief. Ben je benieuwd naar wat de Cliëntenraad doet of hoe je in contact kunt komen met de Cliëntenraad ga dan naar clientenraadbjl.nl

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Nieuwe Cliëntenraad BJZ Limburg

Op woensdag 30 november jl. heeft Nico Plitscher de nieuwe Cliëntenraad van BJZ geïnstalleerd. De cliëntenraad adviseert objectief en behartigt het gemeenschappelijk belang van de jeugdigen en hun ouders/vertegenwoordigers. Binnen de cliëntenraad en in de samenwerking met BJZ staan wederzijds vertrouwen … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Benoemingen Raad van Toezicht BJZ en Veilig Thuis

In haar vergadering van 21 november 2022 heeft de Raad van Toezicht (RvT) drie nieuwe leden benoemd: de heer R. (Raoul) Bakkes (per 1 december 2022), de heer H. (Hans) Verbruggen (per 1 januari 2023) en mevrouw C. (Carla) Wijnhoven … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Nieuwe Medezeggenschapsregeling BJZ vastgesteld

 Op 22 juni 2022 hebben LOC Waardevolle Zorg en Bureau Jeugdzorg Limburg de nieuwe medezeggenschapsregeling voor BJZ Limburg ondertekend. De verplichting tot het opstellen van deze regeling vloeit voor uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsectoren (WMCZ2018). In de Medezeggenschapregeling (MZR) … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Verhuizing kantoor Roermond

Onze locatie Roermond is verhuisd van de Mariagardestraat naar de Slachthuisstraat in Roermond. Het nieuwe (bezoek)adres is per 16 mei 2022; Slachthuisstraat 32, 1e verdieping 6041 CB Roermond   Postadres is: Bureau Jeugdzorg Limburg Postbus 34 6040 AA Roermond

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Uitspraak Ondernemingskamer, Cliëntenraad ontbonden

De Ondernemingskamer heeft uitspraak gedaan in het beroep van de Cliëntenraad tegen zijn ontbinding. De rechtbank heeft het beroep van de Clientenraad verworpen, waarmee de ontbinding van de Cliëntenraad een feit is. De uitspraak is bijgevoegd. Inmiddels is BJZ met … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Jeugdigen en ouders gezocht om met ons mee te denken

Wij zijn op zoek naar jeugdigen en ouders voor ons cliëntenpanel. Jeugdigen en ouders die met ons mee willen denken en een paar keer per jaar online enkele vragen willen beantwoorden over bv. onze  hulpverlening, over hoe we jeugdigen en … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

Bureau Jeugdzorg Limburg is Topwerkgever!

In het najaar van 2021 heeft de Monitorgroep een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd bij Bureau Jeugdzorg Limburg. Hieruit blijkt dat de tevredenheid en het werkplezier bij Bureau Jeugdzorg Limburg ruim hoger zijn dan gemiddeld bij andere organisaties in de jeugdzorg. Ook … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Coronabeleid Bureau Jeugdzorg Limburg

Naast de versoepelingen die op 25 januari jl. door het kabinet zijn afgekondigd, wordt ook nog steeds gewaarschuwd voor een toename van het aantal besmettingen. Hierop blijven wij alert. Kernpunten van het coronabeleid van Bureau Jeugdzorg Limburg zijn: Medewerkers werken … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Nieuw nummer voor crisis

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de hulp in geval van crisis van of met een jeugdige cliënt van Bureau Jeugdzorg Limburg verzorgd door de Crisishulp Jeugd Limburg. Er is sprake van een crisis bij de inschatting dat als … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Animatie Normenkader JB&JR

Wat is het Normenkader? In deze animatie legt het LOC dat in 2 minuten uit. Zodat jongeren en ouders weten waar staat aan welke eisen instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten voldoen. En dat er ook rechten in het Normenkader … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Cliënttevredenheidsonderzoek BJZ: tevredenheid jeugdigen toegenomen

Dit is één van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 2019 van Bureau Jeugdzorg Limburg. Aan het onderzoek hebben 232 jeugdigen en 289 ouders deelgenomen. Jeugdigen in de jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) scoorden met een gemiddelde van een 6,9 bijna … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Nieuwsbrief nr 4 BJz Limburg is er…

In deze editie aandacht voor een bijzondere en zeer intensieve aanpak bij vechtscheidingen. Daarnaast een gesprek met de medewerkers van onze Crisisdienst en wist je dat onze trainingen en opleidingen voor externen beoordeeld worden met een tevredenheidsscore van maar liefst … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Opnieuw Cedeo-erkenning voor onze opleidingen

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft net als in 2016 een Cedeo-erkenning gekregen voor haar opleidingen. De erkenning is twee jaar geldig. De nieuwe erkenning betekent dat wij in 2017 en 2018 onze scholing weer tot grote tevredenheid van onze deelnemers hebben … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Cliënttevredenheidsonderzoek gaat van start!

Vanaf 14 januari krijgen alle cliënten van BJz de vragenlijst voor het cliënttevredenheidsonderzoek thuisgestuurd. Hoe meer cliënten dit invullen hoe beter wij zicht krijgen op wat zij vinden dat goed gaat en wat beter kan. Het onderzoek is volledig anoniem. … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Sexting! Een artikel hierover in Dagblad de Limburger van 17 november 2018

BJZ gaat strijd aan tegen daders sexting! Een artikel hierover in Dagblad de Limburger van 17 november 2018 Je naaktfoto door iedereen te zien: hoe voelt dat nou? Dagblad de Limburg, 17 november 2018. Bureau Jeugdzorg Limburg gooit virtual reality … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Onderzoek

Bureau Jeugdzorg is benieuwd naar hoe onze cliënten denken over onze hulp en begeleiding. Daarom sturen wij in januari van het nieuwe jaar aan alle jongeren en ouders die van ons begeleiding krijgen een vragenlijst. De antwoorden worden anoniem door … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Nieuwsbrief september 2018

Bijgevoegd de nieuwsbrief van september 2018 NIEUWSBRIEF 3

Posted in algemeen, Uncategorized | Leave a comment

Nieuwsbrief nummer 2 BJz

Vers van de pers: onze nieuwsbrief nummer 2. Met deze keer aandacht voor een bijzonder onderzoek naar clientparticipatie, het verhaal over Rachel en haar gezin dat een intensieve begeleiding ondergaat door middel van Safe Path, nieuws over het project virtual … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Sexting

SEXTING! Niet abnormaal, wel schadelijk als je seksueel getinte foto onbedoeld viral gaat. Wil je je ervaring delen, tbv de ontwikkeling van een Virtual Reality-productie Sexting, lees dan verder! Flyer VR Sexting

Posted in algemeen | Leave a comment

Nieuwsbrief BJz Limburg nummer 1 juni 2017

Lees hier de eerste editie van onze nieuwe extern gerichte nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor onze (keten)partners zowel regionaal als landelijk. We willen, als vervolg op filmpjes en verhalen die we eerder voor het jaarbericht maakten, een kijkje in … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Over Integrale Aanpak Wijkgericht Werken….

In de gemeentekrant van Simpelveld een leuk uitgebreid verhaal over de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken. Dit gaat over de aanpak van overlast jongeren. Onze collega Tayeb Labyed is sinds mei 2015 werkzaam bij IAWW als implementatiemanager en deels nog als gecertificeerde professional bij … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Vacatures Veilig Thuis NML

Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg zoekt nieuwe medewerkers per 1 september a.s.  Kijk onder ‘over bureau jeugdzorg limburg’ – ‘werken bij’ voor alle informatie.

Posted in algemeen | Leave a comment

Team SEH wordt Crisisdienst Jeugd

Ons team SEH is steeds meer in de gemeenten actief waardoor de samenwerking met GGZ en de huisartsen actiever is geworden. Om verwarring te voorkomen met de spoedeisende hulp van een ziekenhuis hebben we besloten om onze naam te wijzigen. … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Bureau Jeugdzorg Limburg opnieuw gecertificeerd

We mogen ons werk als gecertificeerde instelling voor JB en JR maatregelen voortzetten de komende drie jaar. We hebben ons certificaat van het Keurmerkinstituut deze week ontvangen! Trots op alle collega’s die dit mogelijk maken!     23 mei 2017

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Melden jeugdbeschermingsmaatregel bij huisarts

Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Zuid-Limburg gaat als eerste binnen onze organisatie standaard huisartsen inlichten als voor een patiënt een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken. Als er een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel is uitgesproken wordt dat gemeld. Ook wie de jeugdbeschermer is in … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Erkend leerbedrijf MBO voor ICT

Bureau Jeugdzorg Limburg is vanaf nu een erkend stage/leerbedrijf MBO voor ‘medewerker beheer ICT niveau 3. Voor meer informatie kijk je op: https://stagebedrijven.s-bb.nl/Leerbedrijf/Index/100039558         Afdeling ICT 31 januari 2017

Posted in algemeen, jeugdigen | Leave a comment

Het Klokhuis over scheiden

Ieder jaar krijgen 70.000 kinderen in Nederland te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. De meeste televisieprogramma’s over scheiden zijn gericht op volwassenen in plaats van kinderen. Het Klokhuis wil met deze speciale serie voor kinderen dit gevoelige onderwerp … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen | Leave a comment

#ikkijknietweg

‘Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’. Deze oproep doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Tweede Kamer bezorgd over jeugdzorg

Tweede Kamerleden zijn nog altijd zeer betrokken bij de gedecentraliseerde jeugdzorg. Bij het begrotingsdebat Jeugdzorg gisteren kwamen veel onderwerpen aan de orde. Er zijn zorgen over de tarieven, er komen actieplannen voor Pleegzorg en Waarheidsvinding en Van Rijn gaat opnieuw … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

L1 Avondgasten over innovatie in jeugdzorg

In L1 Avondgasten is op televisie aandacht geweest voor innovatie in de jeugdzorg. “Een nieuwe Limburgse uitvinding moet ervoor zorgen dat probleemjongeren minder een beroep doen op professionals uit de Jeugdzorg. Het gaat om een elektronisch polsbandje, maar vooral om … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Veilig Thuis NML zoekt vertrouwensarts

Een mooie vacature bij onze collega’s van Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg! Ze zijn op zoek naar een nieuwe vertrouwensarts. Ben jij of ken jij de ideale kandidaat? Reageer dan voor 13 november a.s. De vacaturetekst vind je onder het … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Als je leven verandert…..nieuwe serie!

  Stel je het volgende eens voor: Je bent begin twintig. Met vallen en opstaan is het je gelukt van je drugsverslaving af te komen. Maar intussen ben je verslaafd geraakt aan alcohol. Tijdens een feest drink je teveel en … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Kinderombudsman on tour

De Kinderombudsman komt op voor de rechten van kinderen en jongeren. Ook voor jongeren in de jeugdzorg. Om haar werk goed te kunnen doen, wil de Kinderombudsman (in dit geval vrouw”) Margrite van Kalverboer graag van kinderen en jongeren weten … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen | Leave a comment

Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg online

Veilig Thuis NML is het centrale advies- en meldpunt in de regio Noord-en Midden Limburg voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

In de krant: forse daling jeugdcriminaliteit

Het aantal Limburgse jongeren (12-17 jaar) dat zich bezighoudt met criminaliteit, is in vier jaar tijd fors gedaald. Tussen 2010 en 2014 daalde het aantal met 40 procent. Landelijk is de daling in die periode 30 procent. Debatavond De Limburgse … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Vernieuwde brochurelijn BJz Limburg

Mede met de hulp van cliënten van Bureau Jeugdzorg Limburg hebben we de afgelopen maanden onze brochurelijn compleet vernieuwd. Dit hebben we gedaan omdat onze taakstelling wettelijk gewijzigd is. We zijn een gecertificeerde instelling voor JB en JR maatregelen. Het … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Mooie reportage over VT in Limburgse kranten

Op ons verzoek heeft een journalist van de Limburgse kranten een aantal dagen meegelopen met het team van Veilig Thuis Noord-en Midden-Limburg. Een kijkje achter de schermen. Directe aanleiding was de rapportage van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg over de situatie … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Samenwerking Veilig Thuis en filmtheater Venlo

In samenwerking met Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg organiseert Filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo op maandag 11 januari bij de vertoning van de film Refugiado een thema-avond over huiselijk geweld . De Argentijnse film Refugiado, die te zien is van … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Onderzoek naar tevredenheid clienten en ouders

Het is weer tijd om te horen hoe cliënten en hun ouders/opvoeders over ons, Bureau Jeugdzorg Limburg, denken. Dit doen we door middel van een cliënttevredenheidonderzoek. Binnenkort wordt een groot aantal van onze cliënten benaderd om hun mening te geven … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

Bereikbaarheid team SEH

Ons Team Spoedeisende Hulp is rechtstreeks bereikbaar. Overdag en buiten kantooruren, tijdens weekeinden en feestdagen. Het telefoonnummer is 088 0072990 Team SEH is 24/7 bereikbaar in geval van spoed of crisis.   Bureau Jeugdzorg Limburg  

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

website met handige apps over jeugdzorg

Op www.jeugdcloudappstore.nl vinden ouders, jongeren en zorgprofessionals duidelijke gestructureerde en gecategoriseerde zorgapps en websites die hen hulp bieden.  

Posted in algemeen | Leave a comment

jaarbericht bjz 2014 online!

Bas, Susanne, team SEH, Bieneke en Jelitza; de hoofdpersonen van ons interactieve jaarbericht 2014 ‘Daar doen we het voor’. Met twee prachtige films over de band tussen een cliënt en zijn/haar hulpverlener en een mooie kijk achter de schermen bij ons … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

De taken van Bureau Jeugdzorg Limburg

  Bureau Jeugdzorg Limburg is vanaf 01 januari 2015 een gecertificeerde instelling voor jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De taken in de toegang zijn overgenomen door gemeenten. Hieronder een overzicht: WEL: Bureau Jeugdzorg Limburg – gecertificeerde instelling voor JB en JR Bureau … Continue reading

Posted in algemeen, ouders | Leave a comment

Tof Thissen voorzitter Raad van Toezicht BJz Limburg

De heer Tof Thissen, is per 01 januari 2015 benoemd tot de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Limburg. Hij volgt daarmee Arno Verhoeven op, die na zeven jaar afscheid neemt. Tof Thissen is, naast zijn nieuwe functie … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

BJz Limburg: nieuwe regio Zuid-Limburg

De regio’s Parkstad Limburg, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek van Bureau Jeugdzorg Limburg zijn opgegaan in de nieuwe regio Zuid-Limburg. Door de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten is er ook veel voor Bureau Jeugdzorg Limburg gewijzigd. Onze medewerkers werken steeds meer … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Vragen over ‘lopende’ AWBZ-aanvragen

Bureau Jeugdzorg krijgt vragen binnen over aanvragen AWBZ die in 2014 bij onze organisatie ingediend zijn en die per 01 januari  nog niet afgehandeld zijn. Deze aanvragen zijn door Bureau Jeugdzorg, conform landelijke afspraken, overgedragen aan de gemeenten. Dus voor al uw vragen … Continue reading

Posted in algemeen, ouders | Leave a comment

BJz Limburg nu officieel gecertificeerde instelling JB/JR

Vanochtend heeft de Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg Limburg het officiële certificaat voor Gecertificeerde Instelling voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ontvangen uit handen van de directeur van het Keurmerkinstituut. Bij deze feestelijke bijeenkomst op het ministerie van Veiligheid en Justitie … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

116000 hulplijn voor vermiste kinderen

Sinds enige jaren bestaat het speciale telefoonnummer 116000 voor ouders van vermiste en/of weggelopen kinderen. Ouders kunnen zelf, of in samenwerking met hun hulpverlener, de hulplijn bellen. De 116000 hulplijn werkt aanvullend op politiediensten. De medewerkers van de hulplijn inventariseren … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

sluiting locatie bjz Venray per 17 december

Per 17 december aanstaande sluit onze locatie in Venray (Noorderhof 14) Door de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten verandert er ook veel voor Bureau Jeugdzorg Limburg. Onze medewerkers werken steeds meer buiten de kantoordeuren op locaties; dicht bij de mensen. … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Transitie jeugdzorg – veranderingen BJz Limburg

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg in het vrijwillige en gedwongen kader. Met deze Jeugdwet worden een aantal doelen nagestreefd, zoals meer inzetten op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Zorgen Jeugdzorg Nederland over transitie

De contracten tussen gemeenten en aanbieders van Jeugdzorg hadden al lang getekend moeten zijn om de zorg voor kinderen op een goede manier te regelen. Dat zegt Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland, tegen BNR. “Er zullen dingen blijven misgaan.” Lees … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

‘Kinderrechter beslist over omgang na partnerdoding’

Beslissingen over de omgang van kinderen met een ouder die de andere ouder heeft gedood, moeten altijd genomen worden door de kinderrechter. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Fred Teeven van VenJ heeft opengesteld voor consultatie. Tussen 2003 en … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

BNN: serie over jongeren in justitiële jeugdinrichting

Vanaf vrijdag 31 oktober is bij BNN het programma “Wij zitten vast” te zien. Presentatrice Sophie Hilbrand laat zien hoe jongeren in een jeugdinrichting leven.Hilbrand liep een half jaar mee in de justitiële jeugdinrichting. Wij zitten vast is te zien … Continue reading

Posted in jeugdigen | Leave a comment

Crisis drukt miljoenen kinderen in rijke landen in armoede

De economische recessie heeft de armoede onder kinderen in rijke landen waaronder Nederland vergroot. In de crisisjaren tussen 2008 en 2012 is het aantal kinderen onder de armoedegrens in de meest welvarende landen toegenomen met 2,6 miljoen.  Dat constateert Unicef … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

AMK: meer ouders werken vrijwillig mee na kindermishandeling

Ouders die hun kinderen mishandelen werken steeds vaker vrijwillig mee aan het verbeteren van de gezinssituatie. Daardoor is het aantal kinderen voor wie de Raad voor de Kinderbescherming moest worden ingeschakeld de afgelopen acht jaar gedaald. Lees verder via het … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Factsheet over wijzigingen jeugdstelsel

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een factsheet ontwikkeld met alle wijzigingen in het jeugdstelsel per 01 januari 2015. Speciaal bedoeld voor professionals die bij de transitie betrokken zijn en vooral ook op zoek zijn naar de verbindingen tussen de nieuwe wetten. … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Website Hoe verandert mijn zorg.nl

Het ministerie van VWS heeft samen met cliënten en professionals in de zorg de website www.hoeverandertmijnzorg.nl gemaakt. De website geeft cliënten zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Want in … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

BJz Limburg over ‘vondeling’ in Limburgse media

In de Limburgse kranten vandaag een mooi achtergrondverhaal over de vondeling die vorig jaar juni in Roermond gevonden werd. Onze collega jeugdbeschermer Suzan Gielissen was tot voor kort de voogd van de vondeling. Twee weken geleden is de voogdij overgedragen … Continue reading

Posted in algemeen, Uncategorized | Leave a comment

Aantal kinderen in pleeggezinnen blijft toenemen

Het aantal kinderen in pleeggezinnen steeg vorig jaar met 3 procent naar 21.606. De groei is het gevolg van een toename van het aantal pleegouders. Dat blijkt uit de factsheet Pleegzorg 2013, die Pleegzorg Nederland op 28 augustus publiceerde. Vorig … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

Veranderingen BJz Limburg door transitie jeugdzorg

Wat gaat er veranderen bij Bureau Jeugdzorg Limburg per 01 januari 2015 als de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten wordt? Op dit moment zijn ook voor ons een aantal zaken nog onduidelijk. Wel weten we dat een groot aantal … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Week van Kinderen Veilig in november

In de Week van Kinderen Veilig van 17 tot en met 22 november worden alle krachten gebundeld om kindermishandeling terug te dringen. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert deze week en heeft een aparte website geopend. Jaarlijks worden 119.000 kinderen … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

‘Noodwet’ voor transitie jeugdzorg

Het Rijk gaat zich actief bemoeien met tientallen gemeenten die de jeugdzorg maar niet geregeld krijgen. De verantwoordelijke bewindslieden hebben er geen vertrouwen in dat die gemeenten voor 1 januari klaar zijn voor hun nieuwe jeugdtaken. De eerste stap is … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

BJz Limburg voldoet aan normenkader JB en JR

In de nieuwe Jeugdwet staat dat alleen instellingen die daartoe gecertificeerd zijn vanaf 2015 kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering mogen uitvoeren. Gemeenten kunnen dus alleen contracten sluiten met officieel gecertificeerde organisaties. Om bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet een certificaat te … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Transitie voor en door jongeren, professionals en gemeenten

Hoe bereiden gemeenten, zorgprofessionals en jongeren zich voor op de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015? In het eerste nummer van het digitale magazine #Voor de jeugd komen ze hierover zelf aan het woord. Met hun verhalen wil … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Geen verplichte bemiddeling bij vechtscheiding

Scheidende ouders die ruzie hebben over de kinderen worden niet verplicht om naar een bemiddelaar te gaan. Als ouders er samen niet uitkomen, moet de rechter een besluit nemen. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven van VenJ op 14 mei in … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Sfeer in jeugdinrichtingen sterk verbeterd

De sfeer in de negen justitiële jeugdinrichtingen is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Minder repressie en meer onderwijs hebben daaraan bijgedragen. Dat blijkt uit de rapportage Justitiële jeugdinrichtingen 2013 over leef-, leer- en werkklimaat in de instellingen, die binnenkort wordt … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

Zuid Limburg koploper op gebied van jeugdzorg

Jongeren in Kerkrade en Heerlen komen veel vaker in aanraking met jeugdzorg dan hun leeftijdsgenoten in de Randstad, of waar dan ook. In Kerkrade gaat het om 1 op de 16 jongeren, het hoogste percentage van heel Nederland. De verschuiving … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Doe mee en denk mee met onze cliëntenraad

We zijn op zoek naar jou! Meld je aan bij onze cliëntenraad! Een belangrijk orgaan binnen onze organisatie. Laat je horen en vertel ons wat belangrijk is als het gaat om onze cliënten. Het is misschien nog nooit zo belangrijk … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Jeugdreclassering over ViceVersa in L1 LT

Een mooie uitzending gisteravond bij L1 LT met jeugdreclasseerder Rob Welzen en Jose van Haen van Bureau Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek – locatie Sittard,  in de studio om te vertellen over hun methode/project ViceVersa – voorkomen van schoolverzuim.  Kijken vanaf 16:20 … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Eerste Kamer stemt in met nieuwe Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 18 februari 2014 ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. 45 senatoren steunden het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), 22 senatoren stemden tegen. Van de zes ingediende moties werden … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

onderzoek naar effectiviteit familienetwerkberaad

Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie neemt Bureau Jeugdzorg Limburg deel aan een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van familienetwerkberaden binnen de jeugdbescherming. Wij doen dit samen met vijf andere bureaus jeugdzorg en de William Schrikker Groep. … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Eigen kracht versterken door gezinscoaches

In de Landgraaf Koerier aandacht voor het pilot project “Eigen kracht door gezinscoaches”. BJz Limburg- Regio Parkstad –  speelt hier een belangrijke rol in. Deze pilot heeft tot doel om ouder(s) te versterken om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Protestmars jeugdwerkers in Den Haag

Jeugdwerkers uit heel Nederland houden woensdag een protestmars door Den Haag. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de Jeugdwet die in 2015 van kracht wordt. Abvakabo FNV, die de mars organiseert, verwacht dat zo’n 1000 jeugdwerkers naar de … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Jeugdzorg wil gezamenlijke aanpak loverboys

Verschillende jeugdzorgorganisaties pleiten voor een virtueel landelijk expertisecentrum waar de kennis die in Nederland aanwezig is over de aanpak van loverboys en mensenhandel wordt gebundeld en onderling gedeeld. Dat meldt het Expertisecentrum kwetsbare meiden. Een door de sector ingestelde commissie … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Behandeling Jeugdwet weer uitgesteld

De Eerste Kamer zal de nieuwe Jeugdwet niet op 28 januari behandelen, zoals gepland was. Als het kabinet op tijd aanvullende vragen beantwoordt, vindt de behandeling plaats op 11 februari. De Eerste Kamer kreeg op 10 januari antwoord van het … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Grote stijging tevredenheid medewerkers BJz Limburg

Bureau Jeugdzorg Limburg behoort landelijk tot een selecte groep werkgevers waar de medewerkertevredenheid het hardst is gestegen in 2013. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Monitor. Dit bureau voert bij vele organisaties het Medewerkerstevredenheidsonderzoek uit.  De grote stijging in medewerkertevredenheid heeft Bureau … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Aandacht voor FAS (foetaal alcoholsyndroom)

Via uitzending gemist is een aflevering uit de documentairereeks Mensjesrechten te zien met als  met als onderwerp FAS (Foetaal Alcoholsyndroom). In deze aflevering wordt Joella gevolgd, die deze aangeboren afwijking heeft opgelopen, door alcoholgebruik van haar moeder tijdens de zwangerschap. … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Onafhankelijke commissie bekijkt overgang jeugdzorg

    Op aandringen van de Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) een onafhankelijke commissie begin 2014 te beoordelen of er voldoende stappen zijn gezet voor het oplossen van de knelpunten bij de overgang van de jeugdzorg naar … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Jeugdbeschermer BJz Limburg wint Jeugdzorgaward!

Felicitaties aan onze collega, jeugdbeschermer, Jeroen Tijssen uit Venlo. Hij heeft met een ruime meerderheid van alle stemmen de Jeugdzorgaward 2013 gewonnen. Van harte proficiat met deze verdiende prijs.   Wij willen iedereen bedanken die op Jeroen Tijssen zijn/haar stem … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Biologische moeder van baby vondelingen gevonden

 Een Duitse vrouw die in beeld kwam kort na de bekendmaking van het OM dat de Roermondse vondeling een zusje had – ook een vondeling – in het Duitse Hürth (bij Keulen) is de biologische moeder van beide kinderen. Dat … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Bureau Jeugdzorg over transitie in Limburgse krant

In Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad uitgebreid aandacht voor de transitie van de jeugdzorg en de grote zorgen die hierover bestaan. Onder andere onze voorzitter Raad van Bestuur, Nico Plitscher,  komt uitvoerig aan het woord. DDL-20131114-ontslaggolf treft jeugdzorg DDL-20131114-jeugdzorg in nieuw jasje … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Vergeet niet te stemmen!

Onze collega, jeugdbeschermer Jeroen Tijssen, is genomineerd voor de Jeugdzorgaward 2013! En wij vinden natuurlijk dat hij ook moet winnen door zijn enthousiasme en zijn tomeloze inzet. Hij is voorgedragen door maar liefst vijf verschillende mensen. En dat zegt natuurlijk wel … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Jeugdbeschermer Jeroen Tijssen genomineerd voor Jeugdzorgaward

Onze collega Jeroen Tijssen, jeugdbeschermer locatie Venlo is dit jaar genomineerd voor de Jeugdzorgaward 2013. Vorig jaar won  Team SEH de award, dus het zou helemaal te gek zijn als jullie nu weer zoveel stemmen dat het Jeroen ook gaat … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Mooi verhaal over sociale netwerk mmv BJz Limburg

Afgelopen zaterdag in Dagblad de Limburger een mooi achtergrondverhaal met medewerking van Bureau Jeugdzorg Limburg over sociale netwerk strategieën. Over het inschakelen van vrienden, familie en andere betrokkenen om een gezin in nood te helpen. Collega’s van BJz locatie Roermond zijn hierover … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Project Vliegwiel van Jeugdbescherming succesvol

Halvering uithuisplaatsingen met nieuwe methode Bureau Jeugdzorg Een nieuwe methode voor jeugdbescherming heeft in Rotterdam-Zuid in de afgelopen twee jaar bijna een halvering van het aantal uithuisplaatsingen na een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming opgeleverd. Ook het aantal … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Kwaliteit jeugdzorg ernstig in gevaar door nieuwe Jeugdwet.

Jeugdzorgorganisaties hebben namelijk te weinig tijd om bezuinigingen zorgvuldig door te voeren. Dat stelt Jeugdzorg Nederland in een vandaag verstuurd persbericht (03-10-13) . De jeugdzorg gaat per 1 januari 2015 naar de gemeenten. Nu valt deze nog onder de provincies. … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Conferentie

Bureau Jeugdzorg Limburg behaalt HKZ-certificaat en presenteert kwaliteitsprojecten op 3 september 2013 Met gepaste trots melden wij dat we na jaren hard werken ‘HKZ gecertificeerd’ zijn. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is een kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen die hiermee laten … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Symposium Zwanger en Zorgelijk

Donderdag 3 oktober 2013 in de ECI Cultuurfabriek in Roermond De problematiek rondom de veiligheid van het ongeboren kind is zeer actueel. Binnen de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Limburg/het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling bestaat sinds enkele jaren een … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment