Uitspraak Ondernemingskamer, Cliëntenraad ontbonden

De Ondernemingskamer heeft uitspraak gedaan in het beroep van de Cliëntenraad tegen zijn ontbinding. De rechtbank heeft het beroep van de Clientenraad verworpen, waarmee de ontbinding van de Cliëntenraad een feit is. De uitspraak is bijgevoegd. Inmiddels is BJZ met … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment