Bureau Jeugdzorg Limburg is Topwerkgever!

In het najaar van 2021 heeft de Monitorgroep een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd bij Bureau Jeugdzorg Limburg. Hieruit blijkt dat de tevredenheid en het werkplezier bij Bureau Jeugdzorg Limburg ruim hoger zijn dan gemiddeld bij andere organisaties in de jeugdzorg. Ook … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Coronabeleid Bureau Jeugdzorg Limburg

Naast de versoepelingen die op 25 januari jl. door het kabinet zijn afgekondigd, wordt ook nog steeds gewaarschuwd voor een toename van het aantal besmettingen. Hierop blijven wij alert. Kernpunten van het coronabeleid van Bureau Jeugdzorg Limburg zijn: Medewerkers werken … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment

Nieuw nummer voor crisis

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de hulp in geval van crisis van of met een jeugdige cliënt van Bureau Jeugdzorg Limburg verzorgd door de Crisishulp Jeugd Limburg. Er is sprake van een crisis bij de inschatting dat als … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment