Animatie Normenkader JB&JR

Wat is het Normenkader? In deze animatie legt het LOC dat in 2 minuten uit. Zodat jongeren en ouders weten waar staat aan welke eisen instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten voldoen. En dat er ook rechten in het Normenkader … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment