Corona : bericht voor cliënten (update 6-4-2020)

BJZ is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van jeugdigen in Limburg. Medewerkers van BJZ blijven daarom bereikbaar en beschikbaar. Contacten met ouders, verzorgers, jeugdigen, maar ook met  ketenpartners zullen echter waar mogelijk telefonisch, via skype, etc. plaatsvinden. Als het … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. De site van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) bevat informatie voor kinderen, ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers. De bijdrages op de site van het NJi zijn gebaseerd op de … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Aangepaste werkwijze rechtbanken

Ook de rechtbanken hebben hun werkwijze vanwege corona aangepast. Op 7 april 2020 is het nieuwe (tijdelijke) procesreglement familie en jeugdrecht in werking getreden. De volledige regeling is bijgevoegd. Korte samenvatting: Rechtbank blijft dicht, alleen urgente zaken worden behandeld. Onderscheid … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment