Cliënttevredenheidsonderzoek BJZ: tevredenheid jeugdigen toegenomen

Dit is één van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 2019 van Bureau Jeugdzorg Limburg. Aan het onderzoek hebben 232 jeugdigen en 289 ouders deelgenomen. Jeugdigen in de jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) scoorden met een gemiddelde van een 6,9 bijna … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment