Melden jeugdbeschermingsmaatregel bij huisarts

Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Zuid-Limburg gaat als eerste binnen onze organisatie standaard huisartsen inlichten als voor een patiënt een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken. Als er een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel is uitgesproken wordt dat gemeld. Ook wie de jeugdbeschermer is in … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders | Leave a comment