Transitie jeugdzorg – veranderingen BJz Limburg

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg in het vrijwillige en gedwongen kader. Met deze Jeugdwet worden een aantal doelen nagestreefd, zoals meer inzetten op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van … Continue reading

Posted in algemeen, jeugdigen, ouders, verwijzers | Leave a comment

Zorgen Jeugdzorg Nederland over transitie

De contracten tussen gemeenten en aanbieders van Jeugdzorg hadden al lang getekend moeten zijn om de zorg voor kinderen op een goede manier te regelen. Dat zegt Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter Jeugdzorg Nederland, tegen BNR. “Er zullen dingen blijven misgaan.” Lees … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

‘Kinderrechter beslist over omgang na partnerdoding’

Beslissingen over de omgang van kinderen met een ouder die de andere ouder heeft gedood, moeten altijd genomen worden door de kinderrechter. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Fred Teeven van VenJ heeft opengesteld voor consultatie. Tussen 2003 en … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment