Website Hoe verandert mijn zorg.nl

Het ministerie van VWS heeft samen met cliënten en professionals in de zorg de website www.hoeverandertmijnzorg.nl gemaakt. De website geeft cliënten zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Want in … Continue reading

Posted in jeugdigen, ouders | Leave a comment

BJz Limburg over ‘vondeling’ in Limburgse media

In de Limburgse kranten vandaag een mooi achtergrondverhaal over de vondeling die vorig jaar juni in Roermond gevonden werd. Onze collega jeugdbeschermer Suzan Gielissen was tot voor kort de voogd van de vondeling. Twee weken geleden is de voogdij overgedragen … Continue reading

Posted in algemeen, Uncategorized | Leave a comment

Aantal kinderen in pleeggezinnen blijft toenemen

Het aantal kinderen in pleeggezinnen steeg vorig jaar met 3 procent naar 21.606. De groei is het gevolg van een toename van het aantal pleegouders. Dat blijkt uit de factsheet Pleegzorg 2013, die Pleegzorg Nederland op 28 augustus publiceerde. Vorig … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

Veranderingen BJz Limburg door transitie jeugdzorg

Wat gaat er veranderen bij Bureau Jeugdzorg Limburg per 01 januari 2015 als de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten wordt? Op dit moment zijn ook voor ons een aantal zaken nog onduidelijk. Wel weten we dat een groot aantal … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Week van Kinderen Veilig in november

In de Week van Kinderen Veilig van 17 tot en met 22 november worden alle krachten gebundeld om kindermishandeling terug te dringen. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert deze week en heeft een aparte website geopend. Jaarlijks worden 119.000 kinderen … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

‘Noodwet’ voor transitie jeugdzorg

Het Rijk gaat zich actief bemoeien met tientallen gemeenten die de jeugdzorg maar niet geregeld krijgen. De verantwoordelijke bewindslieden hebben er geen vertrouwen in dat die gemeenten voor 1 januari klaar zijn voor hun nieuwe jeugdtaken. De eerste stap is … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

BJz Limburg voldoet aan normenkader JB en JR

In de nieuwe Jeugdwet staat dat alleen instellingen die daartoe gecertificeerd zijn vanaf 2015 kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering mogen uitvoeren. Gemeenten kunnen dus alleen contracten sluiten met officieel gecertificeerde organisaties. Om bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet een certificaat te … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment