ViceVersa – voorkomen van schoolverzuim

Een aantal medewerkers van het team Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Limburg is gestart met een nieuwe begeleidingsvorm  ViceVersa. Deze begeleiding zet in op een vroegtijdige aanpak van schoolverzuim nog voordat een proces-verbaal wordt opgemaakt. Jongeren van 12 tot en met … Continue reading

Posted in algemeen, Uncategorized | Leave a comment

Limburgse jeugdmonitor ontwikkeld

Vanaf 2015 zullen de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het alle zorg voor jeugd in hun werkgebied. Om de gemeenten te ondersteunen bij het maken van het jeugdbeleid is de Limburgse jeugdmonitor ontwikkeld.   De jeugdmonitor is een digitaal instrument en … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Geld voor fietsen kinderen

Honderden kinderen in Nederland gaan lopend naar school, omdat er niemand is die een fiets voor ze kan betalen. Dat kan niet vindt het Nationaal Hulpfonds Kinderhulp. Vandaar dat het Kinderhulpfonds een actie is gestart om in een paar maanden … Continue reading

Posted in algemeen, ouders | Leave a comment

Nieuwe Meldcode huiselijk geweld

Op 1 juli treedt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in. En dat betekent dat alle beroepskrachten in de jeugdzorg, gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang,  maatschappelijke ondersteuning en justitie vanaf dat moment verplicht zijn deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment