jongere met strafblad krijgt sneller VOG

Jongeren met een strafblad die nog geen 23 jaar zijn, kunnen binnenkort al na twee jaar een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) krijgen. Dat heeft staatssecretaris van Justitie Fred Teeven eind november bekendgemaakt tijdens de bespreking van de Justitiebegroting in de Tweede Kamer. … Continue reading

Posted in jeugdigen | Leave a comment

‘jeugdzorg onder druk door bezuinigingen’

De jeugdzorg komt in 2013 onder druk te staan door bezuinigingen van het Rijk, de provincies en de gemeenten. Daarvoor waarschuwt Jeugdzorg Nederland deze week. Arbeidsplaatsen verdwijnen en kinderen komen op een wachtlijst terecht, aldus de brancheorganisatie. Het ministerie van … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

meldcode bekend bij helft beroepskrachten

51 procent van de beroepskrachten in onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en justitie heeft iets gehoord, gelezen of gezien over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. In het onderwijs … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Pleegkind – en gezin hebben andere informatiebehoefte

Pleegkinderen en pleegouders willen vaak andere dingen van elkaar weten dan de informatie die ze van de pleegzorginstelling ontvangen. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van Stichting Alexander en de Universiteit van Amsterdam naar de plaatsing van kinderen in pleeggezinnen, … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

‘stuur jeugdwet zo niet naar parlement’

De Raad voor de Rechtspraak adviseert het kabinet om het concept voor de nieuwe jeugdwet niet in de huidige vorm aan te bieden aan de Tweede Kamer. Dat staat in een advies dat de Raad onlangs naar staatssecretaris Martin van … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Mobiliteit Jeugdzorg. Helft heeft nieuw werk

Het mobiliteitscentrum jeugdzorg heeft tot nu toe de helft van de mensen aan werk geholpen die zich hadden gemeld voor bemiddeling naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit een overzicht van de provincie. Als gevolg van een forse bezuiniging op … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment