Concepttekst nieuwe Jeugdwet

Voor wie er alvast kennis van wil nemen: de concepttekst van de nieuwe Jeugdwet! U kunt via deze link tot 18 oktober reageren op het wetsvoorstel. Op 19 juli 2012 hebben de staatssecretarissen van het ministerie van VWS en het ministerie … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Zomertour gouverneur Bovens doet ook Limburgse jeugdzorg aan

De Limburgse Commissaris van de Koningin de heer Bovens bezoekt tijdens zijn zomertour ook de provinciaal gefinancierde jeugdzorginstellingen. Met zijn zomertour wil de heer Bovens breder, dieper en hernieuwd kennismaken met Limburg. Na zijn aantreden midden vorig jaar bezocht de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Werkers in kinderopvang vanaf 2013 continu gescreend

Medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en gastouders worden vanaf 2013 continu gescreend, om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten. Dat staat in een brief van minister Henk Kamp van SZW en staatssecretaris Fred Teeven van VenJ aan de Tweede … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

Schoolverlater voelt zich niet geholpen

Bijna de helft van de voortijdig schoolverlaters heeft het idee dat niemand heeft geprobeerd hun uitval te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Een op de vijf voortijdig schoolverlaters zegt … Continue reading

Posted in jeugdigen | Leave a comment

Bezwaar tegen extra korting op de jeugdzorg

Het IPO (Interprovinciaal Overleg) maakt namens de provincies en de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden bezwaar tegen een onverwachte korting van 2,65 procent op de jeugdzorg. Dat staat in een brief die het IPO op 12 juli aan de Tweede Kamer heeft … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment

Dankzij Nationaal Fonds Kinderhulp vakantie mogelijk voor jongere

Een jonge cliënt van Bureau Jeugdzorg Limburg kan vakantie vieren dankzij een financiële bijdrage van het Nationaal Fonds Kinderhulp. De gezinsvoogd van de jongere had hiervoor een aanvraag ingediend zodat de jongere op voetbalkamp kan gaan. Het Nationaal Fonds Kinderhulp … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Jaarbericht 2011 Bureau Jeugdzorg Limburg nu online

Wij vinden onze samenwerking met onze ketenpartners ontzettend belangrijk. We laten door samenwerking in bijvoorbeeld zorg- en adviesteams op scholen, wijkteams, veiligheidshuizen en centra voor jeugd en gezin zien dat voor een jeugdige uiteindelijk het verschil gemaakt wordt als we … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Weer meer meldingen kindermishandeling in 2011

Het jaarverslag 2011 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is uit. Afgelopen jaar verwerkte het AMK van Bureau Jeugdzorg bijna 66.000 telefoontjes van mensen die in hun omgeving kindermishandeling vermoedden. Het aantal van deze zogenaamde ‘eerste contacten’ is in vijf jaar tijd … Continue reading

Posted in algemeen, verwijzers | Leave a comment