Grote Jeugdconferentie Midden-Limburg 28 maart

Bureau Jeugdzorg locatie Roermond neemt woensdag 28 maart deel aan een grote jeugdconferentie georganiseerd door onder meer de gemeente Roermond. De conferentie wordt georganiseerd in en om het Centrum voor Jeugd en Gezin. Professionals krijgen deze dag de kans om … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Limburgse jeugdzorgcliënten goed bejegend..

Ambulante jeugdzorgcliënten zijn bij de start van het vrijwillige hulpverleningstraject in 2011 goed bejegend door Limburgse jeugdzorginstellingen. Dat schrijft de Inspectie Jeugdzorg op basis van een onderzoek. Hulpverleners geven zowel mondeling als schriftelijk uitleg over wat cliënten kunnen verwachten, gebruiken … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Ben jij tevreden over Bureau Jeugdzorg Limburg?

De hele maand april vindt door Bureau Jeugdzorg Limburg een groot cliënttevredenheidsonderzoek plaats. Waarom doen we dat? Wij willen graag weten hoe jij, maar ook je ouder(s) of opvoeder(s)  over onze dienstverlening denken. Wat zijn je/jullie ervaringen? Ben je ergens tegenaan … Continue reading

Posted in jeugdigen | Leave a comment

Bent u tevreden over Bureau Jeugdzorg Limburg?

De hele maand april staat in het teken van een groot cliënttevredenheidsonderzoek bij Bureau Jeugdzorg Limburg. Waarom doen wij dat?  Wij willen graag weten hoe u, en uw kind, over onze dienstverlening denkt. Wat zijn uw ervaringen? Heeft u verbeterpunten … Continue reading

Posted in ouders | Leave a comment

Nieuwe landelijke website Jeugdkennis gelanceerd

Beroepskrachten in de jeugdsector kunnen op de nieuwe website www.jeugdkennis.nl terecht voor achtergrondartikelen over onderzoek, initiatieven en nieuwe ontwikkelingen op hun werkterrein. De website is een digitale voortzetting van het blad Jeugd en Co Kennis. De artikelen in Jeugdkennis hebben betrekking … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Meer dan 9 weken wachten op hulp onverantwoord

Langer dan negen weken wachten op hulp vanuit jeugdzorgaanbieders is altijd onverantwoord. In sommige gevallen is een week wachten op hulp zelfs te lang. Dat zegt Bureau Jeugdzorg Limburg in een reactie op het rapport (On)verantwoord wachten van de regionale … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Bureau Jeugdzorg Limburg doet mee aan Congres ‘Jeugd in Onderzoek’

Op 19 maart vindt een groot landelijk congres plaats in Nieuwegein waaraan Bureau Jeugdzorg Limburg ook deelneemt. Tijdens deze bijeenkomst laten beroepskrachten, onderzoekers en beleidsmakers zien hoe zij hun krachten bundelen om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor … Continue reading

Posted in verwijzers | Leave a comment

Werk mee aan onderzoek naar de bijzonder curator

Zijn jouw ouders gescheiden? Of ben je door Jeugdzorg onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst? Heb jij hierbij hulp gekregen van een bijzondere curator? Dan wil de Kinderombudsman graag weten hoe je ervaring hiermee was. De Kinderombudsman komt op … Continue reading

Posted in jeugdigen | Leave a comment

Lancering website DitisJeugdzorg.nl

Jeugdzorg Nederland heeft de website Ditisjeugdzorg.nl gelanceerd. De website biedt verhalen en filmpjes van jongeren en beroepskrachten in de jeugdzorg. Hoe ziet een jeugdzorgjongere de jeugdzorg? Wat doet een jeugdzorgmedewerker zoal gedurende zijn of haar werkweek? Wat zijn opvallende projecten … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment

Start pilot mappen voor cliënten jeugdbescherming

Bureau Jeugdzorg Limburg is gestart met een pilot waarbij cliënten van de jeugdbescherming mappen krijgen uitgedeeld. In deze mappen worden alle actuele documenten opgeborgen die te maken hebben met een ondertoezichtstelling. Iedere jeugdige die ouder is dan 12 jaar krijgt … Continue reading

Posted in algemeen | Leave a comment